De vlag van Friesland met het standbeeld van Greate Pier, voorafgegaan door de komende game afbeelding van Pier, naar mijn smaak veel mooier

Vakantie Friesland, Waterland Friesland, Boswandelingen, mooie dorpen en steden.  Boek een vakantie in Friesland van Gaasterland tot Wadden. Pater Brugman  kwam geen woorden te kort om te praten over de Beerenburg, Sneker dûmkes. Net als de bossen van Gaasterland, de eilanden van de Wadden. En de paters en de praters van tegenwoordig, die komen gewoon. Vakantie Friesland : Kom ook!
Pagina navigatie provincie Friesland

onderwerp navigatie deze pagina

Vakantie in Friesland ondersteunen met een Fries chanson

Frederike Kleefstra – Grutte Grize Fugel
De Grote Grijze Vogel

Een gevoelig Fries chanson.

Friesland of in het Fries : Fryslân

Friesland of in het Fries : Fryslân, ligt in het noorden van Nederland. Friesland wordt in het oosten geflankeerd door Groningen en Drenthe. En in het zuiden door Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer. Vervolgens in het westen en noorden door de Waddenzee en middels de Afsluitdijk van Harlingen tot Den Oever verbonden met Noord-Holland.

De hoofdstad van Friesland is Leeuwarden, en heet in de Friese taal : Ljouwert, de officiële talen zijn Fries en Nederlands , zij het dat sinds 1 januari 1997 alleen het Friestalige “Fryslân” in Nederland de officiële naam van de provincie is. Daarbij dragen ook de gemeentes en steden hun Friese namen, althans voor zover er verschil is. Ook in overheids-stukken en raadsvergaderingen wordt Fries gesproken en geschreven. Het Fries is een taal, die zelf haar dialecten heeft, het Fries dat in de Woudregio gesproken wordt, is anders klinkend dan het Fries dat in de Bildthoek geldt, of de Stellingwerven, daarnaast is ook het Stadsfries van elke stad weer anders. Klinkt erg buitenlands, maar veel bewoners zijn wel bereid om ook in de Nederlandse taal te communiceren ……. meestal dan….. moet het toegeven, er lopen verstokte types rond, maar er blijven genoeg over 😉 .

Speciale vakantieparken met vakantiehuizen of vakantiebungalows of appartementen in Friesland

ter oriëntatie de 11 steden :

Naast de Vlag ,
de Friese Vlag met 7 Pompeblêden van de gele Plomp geven de 7 Friese (Zee-)landen weer, West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Emsingo en Jeverland en dateert van 1956.

 1. Leeuwarden
 2. Sneek
 3. IJlst
 4. Sloten
 5. Stavoren
 6. Hindeloopen
 7. Workum
 8. Bolsward
 9. Harlingen
 10. Franeker
 11. Dokkum

De ooit 30 en nu 31 gemeentes in Friesland met hun gemeente – hoofdplaats, aangevuld met de zwembaden

De gemeentes en zwembaden staan vermeld in deze pdf file die na een klik afgebeeld wordt.gemeentes en zwembaden in Friesland
Vandaar de uitdrukking “op z’n 11 en dertigst”, want elke Friese gemeenschap 11+30 = 41 moest mee kunnen beslissen.

En maak het met die plaatsnamen ook niet tè moeilijk immers : aa wordt ae, schap wordt skip, horn wordt herne, ij wordt y, zand wordt zand wordt sân, buurt wordt buorren, etc. Wordt alleen wat lastig wanneer de hele naam anders lijkt :
Leeuwarden wordt Ljouwert
Joure wordt De Jouwer
IJlst wordt Drylts ( van eind alfabet naar bijna begin 😉
etc
Maar laten we wel wezen : al die Friese afwijkende namen verhogen wel je vakantie-gevoel , toch ? 🙂

Friese Fado en Portugese Fado

Friese Fado en Portugese Fado is ook zoiets : in Portugal het zangerige, soms klagend, maar ook protesterend melodieuze geluid, is hier in het Fries vertaald. Durf het aan om deze geluidsvideo te beluisteren :

Nynke Laverman – Vida triste – Fado

Nynke Laverman geb in Weidum 12 km zuidelijk van Leeuwarden op 14 april 1980) is Nederlandse fadozangeres en actrice. Ze koppelt de Friese taal aan de Portugese Fado. Er zijn nog veel meer liedjes van haar.

vakantie Friesland, evenementen of uitjes :

Enkele vakantie suggesties / tips voor trips / uitjes / evenementen voor een vakantie in Friesland:


vakantietips : 1

Duinenzathe Appelscha Friesland Attractiepark

Overzichtelijk en sensationeel park in Friesland vol spannende attracties en theater. Gezellig voor het hele gezin, familiedag, personeelsfeest of ander spetterend evenement! Idee voor een vakantie Friesland. Duinenzathe Appelscha Friesland Attractiepark
Overzichtelijk en sensationeel park in Friesland vol spannende attracties en theater. Gezellig voor het hele gezin, familiedag, personeelsfeest of ander spetterend evenement! Idee voor een vakantie Friesland.

vakantietips : 2

Planetarium Friesland te Franeker Uniek in de wereld

Eise Eisinga van Dronrijp was wolkammer, verwierf ook kennis van sterrenkunde, maakte in zijn woonkamer het zonnestelsel na en bewees dat de verwachte planeetsamenstand in 1774 geen onheil zou brengen Planetarium Friesland te Franeker Uniek in de wereld
Eise Eisinga van Dronrijp was wolkammer, verwierf ook kennis van sterrenkunde, maakte in zijn woonkamer het zonnestelsel na en bewees dat de verwachte planeetsamenstand in 1774 geen onheil zou brengen

vakantietips : 3

Wouda gemaal in Lemmer Friesland

Het Woudagemaal is gebouwd van 1913 tot 1920 en is een monument op stoom om het peil van het Friese oppervlaktewater te beheersen. Zelfs nu wordt het in piekgevallen nog steeds gebruikt. Wouda gemaal in Lemmer Friesland
Het Woudagemaal is gebouwd van 1913 tot 1920 en is een monument op stoom om het peil van het Friese oppervlaktewater te beheersen. Zelfs nu wordt het in piekgevallen nog steeds gebruikt.

vakantietips : 4

Fries Museum in hoofdstad Leeuwarden

Van het zwaard (lengte: 2.13m,br:50cm,gewicht:6.6kg) van Grutte Pier en de bustehouder van Mata Hari tot de schilderijen van Alma Tadema en Gerrit Benner. Fries Museum in hoofdstad Leeuwarden
Van het zwaard (lengte: 2.13m,br:50cm,gewicht:6.6kg) van Grutte Pier en de bustehouder van Mata Hari tot de schilderijen van Alma Tadema en Gerrit Benner.

vakantietips : 5

Sneekweek in Sneek Friesland

De 78e Sneekweek zal worden gehouden van 3 t/m 8 augustus 2013 Sneekweek in Sneek Friesland
De 78e Sneekweek zal worden gehouden van 3 t/m 8 augustus 2013

vakantietips : 6

Skutsjesilen in Friesland, een wedstrijd van platbodems

van 20 juli tot 2 augustus in 2013 Skutsjesilen in Friesland, een wedstrijd van platbodems
van 20 juli tot 2 augustus in 2013

vakantietips : 7

Ballonfeesten in Joure Friesland

een feest van grote ballonnen, tot en met in de lucht drijvende luchtkastelen, bierflesjes, sinds 1991 een groot feest Ballonfeesten in Joure Friesland
een feest van grote ballonnen, tot en met in de lucht drijvende luchtkastelen, bierflesjes, sinds 1991 een groot feest

vakantietips : 8

Stania State in Oenkerk no v Leeuwarden

Stania State dateert in principe van de 16e eeuw, herbouwd in 1843, sedert de vorige eeuw congrescentrum en theeschenkerij, met een prachtig park / landgoed eromheen. Stania State in Oenkerk no v Leeuwarden
Stania State dateert in principe van de 16e eeuw, herbouwd in 1843, sedert de vorige eeuw congrescentrum en theeschenkerij, met een prachtig park / landgoed eromheen.

vakantietips : 9

Botanische Kruidhof kwekerij te Buitenpost

Botanische tuin De Kruidhof sedert 1930 als proeftuin voor groenten en fruit. Later richt de proeftuin zich meer op het kweken van kruiden. Met steun van De Rijksuniversiteit Groningen een begrip in de wereld. Botanische Kruidhof kwekerij te Buitenpost
Botanische tuin De Kruidhof sedert 1930 als proeftuin voor groenten en fruit. Later richt de proeftuin zich meer op het kweken van kruiden. Met steun van De Rijksuniversiteit Groningen een begrip in de wereld.

vakantietips : 10

Bonifatiuskapel in Dokkum

in Dokkum een bedevaartskapel, een park met kruiswegstaties , en een bron bezoeken. Ook staat er een standbeeld van hem Bonifatiuskapel in Dokkum
in Dokkum een bedevaartskapel, een park met kruiswegstaties , en een bron bezoeken. Ook staat er een standbeeld van hem

vakantietips : 11

Tichelaar Makkumer aardewerk in Makkum

1572 de aardewerkfabriek is al bekend in de wereld, rond 1670 naar gebruiksaardewerk en sinds 1890 legt Koninklijke Tichelaar Makkum zich toe op ambachtelijk sieraardewerk. Genoeg reden om te kijken. Tichelaar Makkumer aardewerk in Makkum
1572 de aardewerkfabriek is al bekend in de wereld, rond 1670 naar gebruiksaardewerk en sinds 1890 legt Koninklijke Tichelaar Makkum zich toe op ambachtelijk sieraardewerk. Genoeg reden om te kijken.

vakantietips : 12

Workumer aardewerk Koch Workum

Het typische bruine Workumer aardewerk werd versierd met witte kleislib, het letteren of ringeloren. Omstreeks 1800 meer dan 17 bedrijfjes in de Pothûswijk : Workum = Pottenbakkersstad. Workumer aardewerk Koch Workum
Het typische bruine Workumer aardewerk werd versierd met witte kleislib, het letteren of ringeloren. Omstreeks 1800 meer dan 17 bedrijfjes in de Pothûswijk : Workum = Pottenbakkersstad.

vakantietips : 13

Museum Hindeloopen Hylpen

Hindeloopen een stad van zeevaarders, schilderwerk, klederdracht, oudheden en nieuwigheden, hebben ze een interessant museum voor Museum Hindeloopen Hylpen
Hindeloopen een stad van zeevaarders, schilderwerk, klederdracht, oudheden en nieuwigheden, hebben ze een interessant museum voor

vakantietips : 14

Poptaslot of Heringa State bij Marssum

Rond 1512 door de familie Heringa als stins gesticht, door vererving in het bezit van het adellijke geslacht Van Eysinga, in 1687 gekocht door advokaat Dr. Popta. Heel bezienswaardig. Poptaslot of Heringa State bij Marssum
Rond 1512 door de familie Heringa als stins gesticht, door vererving in het bezit van het adellijke geslacht Van Eysinga, in 1687 gekocht door advokaat Dr. Popta. Heel bezienswaardig.

vakantietips : 15

Epemastate

Epemastate in Ysbrechtum, families: Burmania, Rengers, Epe Oedsma, vanaf 1983 is de state opengesteld voor het publiek door het echtpaar van Eysinga, nog altijd op afspraak toegankelijk voor het publiek. Epemastate
Epemastate in Ysbrechtum, families: Burmania, Rengers, Epe Oedsma, vanaf 1983 is de state opengesteld voor het publiek door het echtpaar van Eysinga, nog altijd op afspraak toegankelijk voor het publiek.

vakantietips : 16

Fiskershuske bij Peazens en Moddergat

Garnalenfabriek van 1924 draaide na 1940 steeds minder goed, goed bedoeld, verkeerde stek, en sedert 2004 na restauratie een bezoekerscentrum voor wat het was en wat de schippers deden met mooie schepen. Fiskershuske bij Peazens en Moddergat
Garnalenfabriek van 1924 draaide na 1940 steeds minder goed, goed bedoeld, verkeerde stek, en sedert 2004 na restauratie een bezoekerscentrum voor wat het was en wat de schippers deden met mooie schepen.

vakantietips : 17

Klooster Claercamp Rinsumageest

Het museum naar aanleiding van het klooster Claercamp van de cisterciënzer monniken rond deze plek, van ca 1165 tot 1580 en niet te klein gebouwd, in de weekenden geopend voor publiek. Klooster Claercamp Rinsumageest
Het museum naar aanleiding van het klooster Claercamp van de cisterciënzer monniken rond deze plek, van ca 1165 tot 1580 en niet te klein gebouwd, in de weekenden geopend voor publiek.

vakantietips : 18

earnewald nationaal park de alde feanen

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen : vaar-, wandel-, kano- en fietsroutes earnewald nationaal park de alde feanen
In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen : vaar-, wandel-, kano- en fietsroutes

vakantietips : 19

Kokelhus fan Jan en Sjut in Earnewald

In Eernewoude is het museum 'It Kokelhus fan Jan en Sjut' van 1777, sinds 1957 als oudheidkamer te bezichtigen; tot 1955 woonden hier Jan en Sjut, nooit hadden ze zoveel mensen over de vloer. Kokelhus fan Jan en Sjut in Earnewald
In Eernewoude is het museum 'It Kokelhus fan Jan en Sjut' van 1777, sinds 1957 als oudheidkamer te bezichtigen; tot 1955 woonden hier Jan en Sjut, nooit hadden ze zoveel mensen over de vloer.

vakantietips : 20

Mummies van Wiuwert - Britswert in Friesland

In de kerk van Wiuwert bevinden zich in de grafkelder 4 mummies. De kerk is daarom een toeristische trekpleister. De mummies herinneren ons aan de rijke historie van de Walta's en de Labadisten. Mummies van Wiuwert - Britswert in Friesland
In de kerk van Wiuwert bevinden zich in de grafkelder 4 mummies. De kerk is daarom een toeristische trekpleister. De mummies herinneren ons aan de rijke historie van de Walta's en de Labadisten.

vakantietips : 21

Vlechtmuseum Noordwolde Friesland

Het Vlechtmuseum heeft traditioneel als eigentijds vlechtwerk, met het bekende mandwerk en meubilair ook sieraden, kunstnijverheid, gebruiksvoorwerpen, designobjecten, verpakkingen en gebruiksvoorwerpen Vlechtmuseum Noordwolde Friesland
Het Vlechtmuseum heeft traditioneel als eigentijds vlechtwerk, met het bekende mandwerk en meubilair ook sieraden, kunstnijverheid, gebruiksvoorwerpen, designobjecten, verpakkingen en gebruiksvoorwerpen

vakantietips : 22

princessehof keramiekmuseum Leeuwarden

In het 18de-eeuwse stadspaleis (Princessehof) van Maria Louise (Maaike Meu) van Hessen-Kassel, prinses van Oranje Nassau, is de mooiste keramiek verzameld van art nouveau, Chinees porselein tot Picasso princessehof keramiekmuseum Leeuwarden
In het 18de-eeuwse stadspaleis (Princessehof) van Maria Louise (Maaike Meu) van Hessen-Kassel, prinses van Oranje Nassau, is de mooiste keramiek verzameld van art nouveau, Chinees porselein tot Picasso

vakantietips : 23

Museum Joure

Werkplaatsen met producten van klokkenmaker, kopergieter, koperslager, goud- en zilversmid. In de eerste fabriek van DE is de koffie- thee- en tabakscollectie te zien. Met prachtige tuin en authentieke kades. Museum Joure
Werkplaatsen met producten van klokkenmaker, kopergieter, koperslager, goud- en zilversmid. In de eerste fabriek van DE is de koffie- thee- en tabakscollectie te zien. Met prachtige tuin en authentieke kades.

vakantietips : 24

Klif van Oudemirdum Gaasterland Friesland

Het Oudemirdumerklif ligt pal aan het Friese deel van het IJsselmeer en doet met haar zes meter hoge klif on-Nederlands aan. In de stijle oeverwanden nestelen sinds een aantal jaren oeverzwaluwen. Klif van Oudemirdum Gaasterland Friesland
Het Oudemirdumerklif ligt pal aan het Friese deel van het IJsselmeer en doet met haar zes meter hoge klif on-Nederlands aan. In de stijle oeverwanden nestelen sinds een aantal jaren oeverzwaluwen.

vakantietips : 25

Rode Klif bij Warns zo van Staveren

De Slag bij Warns wordt elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van september(..) er staat een grote zwerfkei met de tekst Rode Klif bij Warns zo van Staveren
De Slag bij Warns wordt elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van september(..) er staat een grote zwerfkei met de tekst "leaver dea as slaef" (liever dood dan slaaf).

vakantietips : 26

Stavoren Friesland aan Zee

Stavoren (dateert van de 5e eeuw) kreeg in 1060 stadsrechten en is daarmee de oudste stad van Friesland. Met het Vrouwenzand van 'Us leaffrouwe' (Onze Lieve Vrouw, Maria), patrones van het klooster Sint Odulfus. Stavoren Friesland aan Zee
Stavoren (dateert van de 5e eeuw) kreeg in 1060 stadsrechten en is daarmee de oudste stad van Friesland. Met het Vrouwenzand van 'Us leaffrouwe' (Onze Lieve Vrouw, Maria), patrones van het klooster Sint Odulfus.

vakantietips : 27

Sint Annaparochie St. Anne Friesland Het Bildt

Met de achthoekige Van Harenskerk, de koperen deuren geschonken door de Zweedse koning, Karel XI. Het orgel van Johannes Radeker. Hier trouwden Rembrandt van Rijn met Saskia van Uylenburgh. Sint Annaparochie St. Anne Friesland Het Bildt
Met de achthoekige Van Harenskerk, de koperen deuren geschonken door de Zweedse koning, Karel XI. Het orgel van Johannes Radeker. Hier trouwden Rembrandt van Rijn met Saskia van Uylenburgh.

vakantietips : 28

Doniastate Stiens een grote kinderboerderij

Kinderboerderij met 6 hectare terrein paradijs voor groot en klein. Een heus kabouterbos met allerlei spelletjes en opdrachten. De kabouters in de stijl van Rien Poortvliet. En heel veel dieren. Doniastate Stiens een grote kinderboerderij
Kinderboerderij met 6 hectare terrein paradijs voor groot en klein. Een heus kabouterbos met allerlei spelletjes en opdrachten. De kabouters in de stijl van Rien Poortvliet. En heel veel dieren.

vakantietips : 29

Oudheidkamer in Wolvega Friesland

Oudheidkamer Weststellingwerf in de voormalige ambtswoning van 1925, met oa een kruidenierswinkel uit de 'goede oude tijd', traditionele mode, afbeeldingen van vergane glorie, woonkamer van 1920 etc. Oudheidkamer in Wolvega Friesland
Oudheidkamer Weststellingwerf in de voormalige ambtswoning van 1925, met oa een kruidenierswinkel uit de 'goede oude tijd', traditionele mode, afbeeldingen van vergane glorie, woonkamer van 1920 etc.

vakantietips : 30

Kameleon Terherne Friesland

Avontureneiland, Touwslingeren, polsstokspringen over de sloot, van de kabelbaan, laarshengelen in de poedelpoel, bottelen van Heppie water, kan jij de schoenen strikken? Dan valt er van alles te beleven. Kameleon Terherne Friesland
Avontureneiland, Touwslingeren, polsstokspringen over de sloot, van de kabelbaan, laarshengelen in de poedelpoel, bottelen van Heppie water, kan jij de schoenen strikken? Dan valt er van alles te beleven.Méér Fries van de Friese zanggroep De Kast

De Kast – In Nije Dei , in ‘t Fries

Makkelijk te volgen , dat Fries , toch ?

U zoekt het liever wat hoger op, wat noordelijker, op een eiland ?
zie pagina 2 over deze regio : Wadden eilanden en ZuidJoris verkoopt Frieslân ofwel Friesland

Ondertussen, laat u inspireren door onderstaand lied over de strijdvaardigheid van Friese cultuur.
Immers, de test die Pier had verzonnen, en die de ander moest uit kunnen spreken :
bûter, brea en griene tsiis, hwa dat net sizze kin is gjin oprjuchte Fries”.

en dat vertaald, wordt :
boter, brood en groene kaas, wie dat niet na kan zeggen is geen oprechte Fries”.
Niet goed uit te spreken ? exit. Maar wees gerust, de huidige bewoners van Friesland zijn ièts minder extreem geworden…….

Pittige tekst in de Friese taal gezongen

Een ‘heftige song’ uit het jaar 2000 in het Fries cq de Friese taal, gezongen door De Kast, Rients Gratama, Maaike Schuurman

Boerebûterfeart Nei Omsk
Duidelijk geïnspireerd op het liedje ‘de dodenrit met de trojka door de sneeuw op weg naar Omsk’ van Drs. P uit 1974. Cabaretesk vertaald naar een dolle boter – rit. Gedwongen export van boter naar Rusland wat toentertijd nog in EEG sferen aan de orde was.

Allemaal klankkleuren van Friesland ………


Tips en ervaringen ? Meld het hieronder.


top pagina