Grou of Grouw is watersport, is natuur rondom, is watersport, is elfstedentocht, is bossen en weiden en dus ook vakantie

Grou(w) Friesland en Sint Pieter ofwel Piter fan Grou specifiek een festiviteit van de plaats Grou in Friesland of hebben meer contreien er iets mee …. zo ja, ideaal om in Grou en omstreken je vakantie te vieren en tevens op zoek te gaan naar Sint Pieter in de weidse vakantiestreken van Friesland.


Aanbiedingen

Sint Piter en Sint Nikolaas in Grou Friesland

Sint Piter en Sint Nikolaas in Grou Friesland, hoe zit dat ?
Het blijft toch wat vreemd, waar half Europa Sinterklaas viert, viert Grou (Boarnsterhim) St.Piter of wel St.Petrus. Weliswaar heeft een der Friese beroemdheden Douwe van Burmania , eigenaar van de Herjuwsma State te Ferwerd nog laten weten in protest tegen de Spaanse Philips II : “Friezen knibbelje (knielen) allinich foar God” (1555) en het kostte hem letterlijk de kop, anderzijds zouden de nog oudere geschriften van Willibrord en tijdgenoten illustreren van heidense opvattingen en Bonifatius was hier ook al ‘naar’ aan z’n eind gekomen, een duidelijke link voor Piter of Petrus is niet echt aan te geven.

Hier en daar wordt wel verwezen naar St Piter als beschermheilige van de vissers, gold ook voor de broer van Petrus, Andreas, en inderdaad Sinterklaas had daar ook iets mee. We hebben hier iets meer over Sint Nikolaas geschreven. En hier over de afkomst namelijk Turkije van Nikolaas. En waar Sinterklaas geëindigd is, dat lees je hier : over Italië en Bari.

sint Pieter van Grouw of van Grou

Sint Pieter van Grouw of van Grou is een goeie vraag, ‘t zit ‘m in de letter ‘w’ op het eind, in de Nederlandse taal is het altijd Grouw mèt een ‘w’ geweest, maar sinds het moment dat in Friesland de Friese taal als overwegende taal werd ingesteld, moeten we uitgaan van Grou zònder letter ‘w’ op het eind, maar gelukkig blijft het nog herkenbaar voor niet – Friestalige Friezen en niet – Friestalige Nederlanders.

Vinden we de achtergrond van St Piter in Grou dan?

Vinden we in de naam van Grou een aanknopingspunt voor st Piter ? Ook niet echt, de naam ‘Grou’ voert terug op aanslibben of aangeslibd land vanuit het Pikmeer in Friesland, water dat wel, ook wel, indien ruim gedacht , een link wellicht naar de Binnenzee van weleer, maar toen werd het feest nog niet gevierd. Hooguit is er met de huidige parochie van het naburige Irnsum of Jirnsum een band.

Friesland Sloten ofwel 'Sleat' in het goud van de herfst
Andere plaatsen dan waar St.Petrus als naamgever van een kerk optrad?

  • Wânswert (Ferwerderadiel) noordwest Friesland
  • Jouswier (Dongeradiel) noordoost Friesland
  • Twizel (Achtkarspelen) centraal Friesland ook wel Twijzel
  • Oerterp (Opsterlân) zuidoost Friesland ook wel Ureterp
  • Lippenhuzen (Opsterlân) zuidoost Friesland ook wel Lippenhuizen

 

 • Garyp (Tietjerksteradiel) tussen Twizel en Grou in ook wel Garijp

,
in een bijna rechte lijn. Zit dáár een link in, een mysterie misschien, helaas. Er is wel iets meer van te vertellen, het deel van het woord “ryp” slaat terug op zandrug, stukje “Ga of Gea” slaat op vlakte, dus een zandverhoging in een waterig vlak gebied. In de contreien van Garyp vinden we het buurtschap Siegerswoude, kijk en daar hadden we rond 1482 de oprichting van het Klooster Sinaï door een vijftal nonnen uit de omgeving van Hoorn (NH). Begint goed, eindigt slecht : op last van de overheid in 1581 is het klooster afgebrand.

de sint Petrus kerk in Grou

Iets verder terug dan, rond 1100 is er een kerk gebouwd onder toezicht van monniken dit keer ( en protestanten waren er toen nog niet ), en die kerk, de sint Petrus kerk in Grou, staat er nog wel, ook vernoemd naar St. Petrus. Anno nu wel protestants, kan verkeren.

Zullen we het er dan maar op houden dat Sint Piter een prettig afwijkende versie van Sinterklaas is ? We moeten tenslotte wel wat folklore overhouden, ‘t zijn er wel 7, de 7 Piter(s) van vakantie Friesland of Fryslân. Een magisch getal ! En het begint en begon bij Grou. ‘Kruispunt’ van vele waterwegen.

Aanbiedingen


 1. vakantie huis of vakantiebungalow, camping etc in deze vakantie regio

  Vakantiehuizen in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
 2. vakantiebungalow boerderijvakantie in deze vakantie regio

  Be ne lux landen - Duitsland - Polen - Frankrijk - Spanje - Portugal -Zweden - Tsjechië - Kroatië - Oostenrijk - Hongarije - Curaçao etc.
 3. Bekijk hier de uitgebreide collectie Landal vakantie bungalows

  binnen en buiten Nederland.
 4. hotel of pension via Trivago in deze vakantie regio

  Vakantiehotels in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
~


terug naar de pagina over Friesland


top pagina