ToetanchAmen en diens DNA identiek aan dat van U ?

De Telegraaf brengt ons op 2 augustus 2011 deze verrassing met de toevoeging “dat is m’n achterneef” .  Qua gouden masker zie ik dat wel zitten, de wijze waarop deze farao ToetanchAmen of TutanchAmon aan z’n eind is gekomen op ongeveer 17-jarige leeftijd, trekt me minder.
Volgens Zwitserse DNA-deskundigen is de helft van de mannen in West Europa verwant met deze Egyptische farao. Het zou zomerse komkommer – journalistiek kunnen zijn maar sedert de ehec bacterie op komkommers – ook niet correct gebleken – ben ik er niet zo zeker van.

Egypte Luxor Aanbiedingen
Wat is het geval :

in opdracht van Discovery Channel is het dna bestudeerd van de farao’s Amonhotep, diens zoon  Achnaton, en kleinzoon ToetanchAmen. Tussendoor : de transcriptie van originele namen naar onze karakters blijkt in de loop der jaren nogal flexibel.

DNA tussen Europeanen en Egyptische farao’s

En waar komen we op uit : er is een overeenkomst – genetisch dan – tussen het gevonden DNA van genoemde 3 heren, alswel de Europese mannekes. Dat is al opmerkenswaardig.

Nog verrassender is dat de gemeenschappelijke voorouders, dus van ons westerlingen alswel genoemde Egyptische farao’s, aangetroffen zijn in de Kaukasus. Ongeveer 7500 v.Chr  al kijken we niet op een jaartje meer of minder. Da’s interessant, ‘Toet’ in Turkije zeg maar. Want waar hebben we de Kaukasus aan te treffen? Tussen Zwarte Zee en Kaspische Zee, noord oost Turkije en Armenië . Met ondermeer als bekende bergtop : de Ararat waar volgens het Bijbelse Oude Testament onze voorouder Noach diens boot parkeerde.

Afstammelingen van Noach na de zondvloed

Noach had 3 zoons : Sem waarvan de Semieten afstammen,die zich verspreid hebben in het Midden Oosten, Cham wiens familie nog verder zuidwaarts trok en Jafeth, wiens nakomelingen noordwaarts gingen van Rusland/China in het Noordoosten ( tov Ararat ) tot aan het Noordwesten, dus west Europa incluis.

Vakantie in Turkije annex Ararat en Armenië

Voor wie iets meer wil lezen over de Ararat en Turkije, met name de vakantie daarnaar toe, kan even op onze pagina over Turkije terecht.

Turkse farao’s ?

Dat er een connectie zou bestaan tussen bepaalde farao-families in Egypte ten opzichte van Turkije en omstreken is door meerdere auteurs al verondersteld. Alleen de ingewikkelde jaartellingen met dubbeltellingen verhindert een eenvoudige verwijzing. En let op: de onderzoekers plaatsen de eerste voorouders zo lang geleden, onze Tut of ToetanchAmen is aanzienlijk recenter.

Vakantie in Egypte met vele farao’s

Over Egypte en de vakantie-mogelijkheden, waaronder de drie bekende dames met nog veel meer invloed dan ToetanchAmen ooit heeft durven dromen, vindt u op deze pagina over Egypte. Overigens zijn er meer connecties met Egyptische farao’s, bijvoorbeeld vanuit het zuiden en dus ook donkergekleurd.

En nu : DNA verdacht

Of we nu werkelijk onrustig moeten worden van ons DNA is te betwijfelen, of en in hoeverre komkommers hier een grote rol spelen, is ook minder belangrijk, wil bij deze wel aandacht vragen voor een mogelijk veel te grote invloed en bewijskracht toegekend aan DNA. Je moet er toch niet aan denken, plotseling opgepakt te worden in Nederland voor mogelijke betrokkenheid bij het “versneld overlijden” van de heer Tut-anch-Amen of aaneen: Toetanchamen.

Pak de zon en geniet nog van een verdiende vakantie en droom mogelijkerwijs over uw familiebanden met de Egypische ( of van Mitannische afkomst of Soedanese afkomst ) farao’s 😉


Egypte Luxor Aanbiedingen


top pagina