Friesland Vakantie Waterland met Boswandelingen, mooie dorpen en steden

De vlag van de provincie met het standbeeld van Greate Pier, voorafgegaan door de komende game afbeelding van Pier, naar mijn smaak veel mooier

Boek een vakantie in Friesland van Gaasterland tot Wadden. Pater Brugman  kwam geen woorden te kort om te praten over de Beerenburg, Sneker dûmkes. Net als de bossen van Gaasterland, de eilanden van de Wadden. En de paters en de praters van tegenwoordig, die komen gewoon. Vakantie Friesland : Kom ook!
Pagina navigatie provincie Friesland

onderwerp navigatie deze pagina

Vakantie hier ondersteunen met een Fries chanson

Frederike Kleefstra – Grutte Grize Fugel
De Grote Grijze Vogel

Een gevoelig Fries chanson.

Fryslân

Friesland of in het Fries : Fryslân, ligt in het noorden van Nederland. Al jaren een befaamd vakantie land.
Fryslân wordt in het oosten geflankeerd door de provincie Groningen en Drenthe. In het zuiden door Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer. Vervolgens in het westen en noorden door de Waddenzee en middels de Afsluitdijk van Harlingen tot Den Oever verbonden met Noord-Holland.

talen : Fries – en ruimschoots Nederlands

De hoofdstad is Leeuwarden, en heet in de Friese taal : Ljouwert, de officiële talen zijn Fries en Nederlands , zij het dat sinds 1 januari 1997 alleen het Friestalige “Fryslân” in Nederland de officiële naam van de provincie is. Daarbij dragen ook de gemeentes en steden hun Friese namen, althans voor zover er verschil is. Ook in overheids-stukken en raadsvergaderingen wordt Fries gesproken en geschreven. Het Fries is een taal, die zelf haar dialecten heeft, het Fries dat in de Woudregio gesproken wordt, is anders klinkend dan het Fries dat in de Bildthoek geldt, of de Stellingwerven, daarnaast is ook het Stadsfries van elke stad weer anders. Klinkt erg buitenlands, maar veel bewoners zijn wel bereid om ook in de Nederlandse taal te communiceren ……. meestal dan….. moet het toegeven, er lopen verstokte types rond, maar er blijven er genoeg over 😉 .

Speciale vakantieparken met vakantie huizen of vakantie bungalows of appartementen in Friesland

ter oriëntatie de Friese 11 vakantie steden :

Naast de Vlag ,
de Friese Vlag met 7 Pompeblêden van de gele Plomp geven de 7 Friese (Zee-)landen weer, West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Emsingo en Jeverland en dateert van 1956.

 1. Leeuwarden
 2. Sneek
 3. IJlst
 4. Sloten
 5. Stavoren
 6. Hindeloopen
 7. Workum
 8. Bolsward
 9. Harlingen
 10. Franeker
 11. Dokkum

De ooit 30 en nu 31 gemeentes in Friesland met hun gemeente – hoofdplaats, aangevuld met de zwembaden

De gemeentes en zwembaden staan vermeld in deze pdf file die na een klik afgebeeld wordt.gemeentes en zwembaden in Friesland
Vandaar de uitdrukking “op z’n 11 en dertigst”, want elke Friese gemeenschap 11+30 = 41 moest mee kunnen beslissen.

En maak het met die plaatsnamen ook niet tè moeilijk immers : aa wordt ae, schap wordt skip, horn wordt herne, ij wordt y, zand wordt sân, buurt wordt buorren, etc. Wordt alleen wat lastig wanneer de hele naam anders lijkt :
Leeuwarden wordt Ljouwert
Joure wordt De Jouwer
IJlst wordt Drylts ( van eind alfabet naar bijna begin 😉
etc
Maar laten we wel wezen : al die Friese afwijkende namen verhogen wel je vakantie gevoel , toch ? 🙂

Friese Fado en Portugese Fado

Friese Fado en Portugese Fado is ook zoiets : in Portugal het zangerige, soms klagend, maar ook protesterend melodieuze geluid, is hier in het Fries vertaald. Durf het aan om deze geluidsvideo te beluisteren :

Nynke Laverman – Vida triste – Fado

Nynke Laverman geb in Weidum 12 km zuidelijk van Leeuwarden op 14 april 1980) is Nederlandse fadozangeres en actrice. Ze koppelt de Friese taal aan de Portugese Fado. Er zijn nog veel meer liedjes van haar.

vakantie bezienswaardigheden

 1. Duinenzathe Appelscha vakantie Attractiepark

  Duinenzathe Appelscha Attractiepark is een overzichtelijk en sensationeel park in Friesland vol spannende attracties en theater. Gezellig voor het hele gezin, familiedag, personeelsfeest of ander spetterend evenement! Idee voor een vakantie.

 2. Planetarium te Franeker. Uniek in de wereld

  Eise Eisinga van Dronrijp was wolkammer, verwierf ook kennis van sterrenkunde, maakte in zijn woonkamer het zonnestelsel na en bewees dat de verwachte planeetsamenstand in 1774 geen onheil zou brengen.

 3. Wouda gemaal in Lemmer

  Het Woudagemaal is gebouwd van 1913 tot 1920 en is een monument op stoom om het peil van het Friese oppervlaktewater te beheersen. Zelfs nu wordt het in piekgevallen nog steeds gebruikt.

 4. Fries Museum in hoofdstad Leeuwarden

  Van het zwaard (lengte: 2.13m,br:50cm,gewicht:6.6kg) van Grutte Pier en de bustehouder van Mata Hari tot de schilderijen van Alma Tadema en Gerrit Benner.

 5. Sneekweek in Sneek

  De xx’e Sneekweek zal worden gehouden doorgaans in augustus 20xx

 6. Skutsjesilen

  Skutsjesilen in Friesland, een wedstrijd van platbodems doorgaans van 2e helft van juli tot in de eerste week van augustus.

 7. Ballonfeesten in Joure

  Een feest van grote ballonnen, tot en met in de lucht drijvende luchtkastelen, bierflesjes, sinds 1991 een groot feest.

 8. Stania State in Oenkerk no v Leeuwarden

  Stania State dateert in principe van de 16e eeuw, herbouwd in 1843, sedert de vorige eeuw congrescentrum en theeschenkerij, met een prachtig park / landgoed eromheen.

 9. Botanische Kruidhof kwekerij te Buitenpost

  Botanische tuin De Kruidhof sedert 1930 als proeftuin voor groenten en fruit. Later richt de proeftuin zich meer op het kweken van kruiden. Met steun van De Rijksuniversiteit Groningen een begrip in de wereld.

 10. Bonifatiuskapel in Dokkum

  in Dokkum een bedevaartskapel, een park met kruiswegstaties , en een bron bezoeken. Ook staat er een standbeeld van hem.

 11. Tichelaar Makkumer aardewerk in Makkum

  1572 de aardewerkfabriek is al bekend in de wereld, rond 1670 naar gebruiksaardewerk en sinds 1890 legt Koninklijke Tichelaar Makkum zich toe op ambachtelijk sieraardewerk. Genoeg reden om te kijken.

 12. Workumer aardewerk Koch Workum

  1572 de aardewerkfabriek is al bekend in de wereld, rond 1670 naar gebruiksaardewerk en sinds 1890 legt Koninklijke Tichelaar Makkum zich toe op ambachtelijk sieraardewerk. Genoeg reden om te kijken bij Pandje 13 – Merk 13 . Het typische bruine Workumer aardewerk werd versierd met witte kleislib, het letteren of ringeloren. Omstreeks 1800 waren er meer dan 17 bedrijfjes in Workum = Pottenbakkersstad.

 13. Museum Hindeloopen Hylpen

  Hindeloopen een stad van zeevaarders, schilderwerk, klederdracht, oudheden en nieuwigheden, hebben ze een interessant museum voor.

 14. Poptaslot of Heringa State bij Marssum Leeuwarden

  Rond 1512 door de familie Heringa als stins gesticht, door vererving in het bezit van het adellijke geslacht Van Eysinga, in 1687 gekocht door advokaat Dr. Popta. Heel bezienswaardig.

 15. Epemastate

  Epemastate in Ysbrechtum, families: Burmania, Rengers, Epe Oedsma, vanaf 1983 is de state opengesteld voor het publiek door het echtpaar van Eysinga, nog altijd op afspraak toegankelijk voor het publiek.

 16. Fiskershuske bij Peazens en Moddergat

  Garnalenfabriek van 1924 draaide na 1940 steeds minder goed, goed bedoeld, verkeerde stek, en sedert 2004 na restauratie een bezoekerscentrum voor wat het was en wat de schippers deden met mooie schepen.

 17. Klooster Claercamp Rinsumageest

  Het museum naar aanleiding van het klooster Claercamp van de cisterciënzer monniken rond deze plek, van ca 1165 tot 1580 en niet te klein gebouwd, in de weekenden geopend voor publiek.

 18. Eernewoude Earnewald nationaal park de alde feanen

  In het hart van de provincie, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen : vaar-, wandel-, kano- en fietsroutes.

 19. Kokelhus fan Jan en Sjut in Earnewald

  In Eernewoude is het museum ‘It Kokelhus fan Jan en Sjut’ van 1777, sinds 1957 als oudheidkamer te bezichtigen; tot 1955 woonden hier Jan en Sjut, nooit hadden ze zoveel mensen over de vloer.

 20. Mummies van Wiuwert – Britswert in Friesland

  In de kerk van Wiuwert bevinden zich in de grafkelder 4 mummies. De kerk is daarom een toeristische trekpleister. De mummies herinneren ons aan de rijke historie van de Walta’s en de Labadisten.

 21. Vlechtmuseum Noordwolde Friesland

  Het Vlechtmuseum heeft traditioneel als eigentijds vlechtwerk, met het bekende mandwerk en meubilair ook sieraden, kunstnijverheid, gebruiksvoorwerpen, designobjecten, verpakkingen en gebruiksvoorwerpen.

 22. princessehof keramiekmuseum Leeuwarden

  In het 18de-eeuwse stadspaleis (Princessehof) van Maria Louise (Maaike Meu) van Hessen-Kassel, prinses van Oranje Nassau, is de mooiste keramiek verzameld van art nouveau, Chinees porselein tot Picasso.

 23. Museum Joure

  Werkplaatsen met producten van klokkenmaker, kopergieter, koperslager, goud- en zilversmid. In de eerste fabriek van DE is de koffie- thee- en tabakscollectie te zien. Met prachtige tuin en authentieke kades.

 24. Klif van Oudemirdum Gaasterland Friesland

  Het Oudemirdumerklif ligt pal aan het Friese deel van het IJsselmeer en doet met haar zes meter hoge klif on-Nederlands aan. In de stijle oeverwanden nestelen sinds een aantal jaren oeverzwaluwen.

 25. Rode Klif bij Warns z.o. van Staveren

  De Slag bij Warns wordt elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van september(..) er staat een grote zwerfkei met de tekst “leaver dea as slaef” (liever dood dan slaaf).

 26. Sint Annaparochie St. Anne Friesland Het Bildt

  Met de achthoekige Van Harenskerk, de koperen deuren geschonken door de Zweedse koning, Karel XI. Het orgel van Johannes Radeker. Hier trouwden Rembrandt van Rijn met Saskia van Uylenburgh.

 27. Doniastate Stiens een grote kinderboerderij

  Kinderboerderij met 6 hectare terrein paradijs voor groot en klein. Een heus kabouterbos met allerlei spelletjes en opdrachten. De kabouters in de stijl van Rien Poortvliet. En heel veel dieren.

 28. Oudheidkamer in Wolvega Friesland

  Oudheidkamer Weststellingwerf in de voormalige ambtswoning van 1925, met oa een kruidenierswinkel uit de ‘goede oude tijd’, traditionele mode, afbeeldingen van vergane glorie, woonkamer van 1920 etc.

 29. Kameleon Terherne Friesland

  Avontureneiland, Touwslingeren, polsstokspringen over de sloot, van de kabelbaan, laarshengelen in de poedelpoel, bottelen van Heppie water, kan jij de schoenen strikken? Dan valt er van alles te beleven.

 30. Eerste Friese Schaatsmuseum – Hindeloopen

  Vanaf 1981 opgebouwd en uitgebouwd inclusief memoria van de Elfstedentocht, de tocht der tochten op de schaats.

 31. Toankamer ’t Ponthús

  In het ponthús wordt de roemruchte geschiedenis van Stavoren weer tot leven gebracht. De toankamer (= tentoonstelling) bevindt zich in 2 pandjes die gebouwd zijn als dienstwoningen voor de Rederij, die jaren lang de roemruchte (trein)pontverbinding onderhield tussen Stavoren en Enkhuizen.


Méér Fries van de Friese zanggroep De Kast

De Kast – In Nije Dei , in ‘t Fries

Makkelijk te volgen , dat Fries , toch ?

U zoekt het liever wat hoger op, wat noordelijker, op een eiland ?
zie pagina 2 over deze regio : Wadden eilanden en Zuid


Vakantie Suggesties

 1. vakantiehuis, vakantieparken of vakantie bungalows in Friesland via Bungalowspecials tegen special prijzen

 2. hotel, hotels en of appartementen in Friesland via Hotelspecials tegen special prijzen

Joris verkoopt Frieslân

Ondertussen, laat u inspireren door onderstaand lied over de strijdvaardigheid van Friese cultuur.
Immers, de test die Pier had verzonnen, en die de ander moest uit kunnen spreken :
bûter, brea en griene tsiis, hwa dat net sizze kin is gjin oprjuchte Fries”.

en dat vertaald, wordt :
boter, brood en groene kaas, wie dat niet na kan zeggen is geen oprechte Fries”.
Niet goed uit te spreken ? exit. Maar wees gerust, de huidige bewoners van Friese land zijn ièts minder extreem geworden…….

Pittige tekst in de Friese taal gezongen

Een ‘heftige song’ uit het jaar 2000 in het Fries cq de Friese taal, gezongen door De Kast, Rients Gratama, Maaike Schuurman

Boerebûterfeart Nei Omsk
Duidelijk geïnspireerd op het liedje ‘de dodenrit met de trojka door de sneeuw op weg naar Omsk’ van Drs. P uit 1974. Cabaretesk vertaald naar een dolle boter – rit. Gedwongen export van boter naar Rusland wat toentertijd nog in EEG sferen aan de orde was.

Allemaal klankkleuren van Friesland ……… vakantie land.


Tips en ervaringen ? Meld het hieronder.


top pagina