De vlag van Friesland met het standbeeld van Greate Pier, voorafgegaan door de komende game afbeelding van Pier, naar mijn smaak veel mooier

Vakantie Friesland, Waterland Friesland, Boswandelingen, mooie dorpen en steden.  Boek een vakantie in Friesland van Gaasterland tot Wadden. Pater Brugman  kwam geen woorden te kort om te praten over de Beerenburg, Sneker dûmkes. Net als de bossen van Gaasterland, de eilanden van de Wadden. En de paters en de praters van tegenwoordig, die komen gewoon. Vakantie Friesland : Kom ook!
Pagina navigatie provincie Friesland

onderwerp navigatie deze pagina

Vakantie in Friesland ondersteunen met een Fries chanson

Frederike Kleefstra – Grutte Grize Fugel
De Grote Grijze Vogel

Een gevoelig Fries chanson.

Friesland of in het Fries : Fryslân

Friesland of in het Fries : Fryslân, ligt in het noorden van Nederland. Friesland wordt in het oosten geflankeerd door Groningen en Drenthe. En in het zuiden door Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer. Vervolgens in het westen en noorden door de Waddenzee en middels de Afsluitdijk van Harlingen tot Den Oever verbonden met Noord-Holland.

De hoofdstad van Friesland is Leeuwarden, en heet in de Friese taal : Ljouwert, de officiële talen zijn Fries en Nederlands , zij het dat sinds 1 januari 1997 alleen het Friestalige “Fryslân” in Nederland de officiële naam van de provincie is. Daarbij dragen ook de gemeentes en steden hun Friese namen, althans voor zover er verschil is. Ook in overheids-stukken en raadsvergaderingen wordt Fries gesproken en geschreven. Het Fries is een taal, die zelf haar dialecten heeft, het Fries dat in de Woudregio gesproken wordt, is anders klinkend dan het Fries dat in de Bildthoek geldt, of de Stellingwerven, daarnaast is ook het Stadsfries van elke stad weer anders. Klinkt erg buitenlands, maar veel bewoners zijn wel bereid om ook in de Nederlandse taal te communiceren ……. meestal dan….. moet het toegeven, er lopen verstokte types rond, maar er blijven genoeg over 😉 .

Speciale vakantieparken met vakantiehuizen of vakantiebungalows of appartementen in Friesland

ter oriëntatie de 11 steden :

Naast de Vlag ,
de Friese Vlag met 7 Pompeblêden van de gele Plomp geven de 7 Friese (Zee-)landen weer, West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Emsingo en Jeverland en dateert van 1956.

 1. Leeuwarden
 2. Sneek
 3. IJlst
 4. Sloten
 5. Stavoren
 6. Hindeloopen
 7. Workum
 8. Bolsward
 9. Harlingen
 10. Franeker
 11. Dokkum

De ooit 30 en nu 31 gemeentes in Friesland met hun gemeente – hoofdplaats, aangevuld met de zwembaden

De gemeentes en zwembaden staan vermeld in deze pdf file die na een klik afgebeeld wordt.gemeentes en zwembaden in Friesland
Vandaar de uitdrukking “op z’n 11 en dertigst”, want elke Friese gemeenschap 11+30 = 41 moest mee kunnen beslissen.

En maak het met die plaatsnamen ook niet tè moeilijk immers : aa wordt ae, schap wordt skip, horn wordt herne, ij wordt y, zand wordt zand wordt sân, buurt wordt buorren, etc. Wordt alleen wat lastig wanneer de hele naam anders lijkt :
Leeuwarden wordt Ljouwert
Joure wordt De Jouwer
IJlst wordt Drylts ( van eind alfabet naar bijna begin 😉
etc
Maar laten we wel wezen : al die Friese afwijkende namen verhogen wel je vakantie-gevoel , toch ? 🙂

Friese Fado en Portugese Fado

Friese Fado en Portugese Fado is ook zoiets : in Portugal het zangerige, soms klagend, maar ook protesterend melodieuze geluid, is hier in het Fries vertaald. Durf het aan om deze geluidsvideo te beluisteren :

Nynke Laverman – Vida triste – Fado

Nynke Laverman geb in Weidum 12 km zuidelijk van Leeuwarden op 14 april 1980) is Nederlandse fadozangeres en actrice. Ze koppelt de Friese taal aan de Portugese Fado. Er zijn nog veel meer liedjes van haar.

vakantie Friesland, evenementen of uitjes :

Enkele vakantie suggesties / tips voor trips / uitjes / evenementen voor een vakantie in Friesland:


[llm category=”6″]


Méér Fries van de Friese zanggroep De Kast

De Kast – In Nije Dei , in ‘t Fries

Makkelijk te volgen , dat Fries , toch ?

U zoekt het liever wat hoger op, wat noordelijker, op een eiland ?
zie pagina 2 over deze regio : Wadden eilanden en ZuidJoris verkoopt Frieslân ofwel Friesland

Ondertussen, laat u inspireren door onderstaand lied over de strijdvaardigheid van Friese cultuur.
Immers, de test die Pier had verzonnen, en die de ander moest uit kunnen spreken :
bûter, brea en griene tsiis, hwa dat net sizze kin is gjin oprjuchte Fries”.

en dat vertaald, wordt :
boter, brood en groene kaas, wie dat niet na kan zeggen is geen oprechte Fries”.
Niet goed uit te spreken ? exit. Maar wees gerust, de huidige bewoners van Friesland zijn ièts minder extreem geworden…….

Pittige tekst in de Friese taal gezongen

Een ‘heftige song’ uit het jaar 2000 in het Fries cq de Friese taal, gezongen door De Kast, Rients Gratama, Maaike Schuurman

Boerebûterfeart Nei Omsk
Duidelijk geïnspireerd op het liedje ‘de dodenrit met de trojka door de sneeuw op weg naar Omsk’ van Drs. P uit 1974. Cabaretesk vertaald naar een dolle boter – rit. Gedwongen export van boter naar Rusland wat toentertijd nog in EEG sferen aan de orde was.

Allemaal klankkleuren van Friesland ………


Tips en ervaringen ? Meld het hieronder.


top pagina