Privacy verklaring en Cookie Disclaimer

Kortheidshalve: deze website hanteert geen cookies (tekstbestandjes) waarmee uw surfgedrag kan worden gevolgd. De buttons naar Facebook, Google+ en Twitter zijn ingeval van, enkel weblinks dáár naar toe. Daarna kunnen die bedrijven cookies plaatsen en gegevens bewaren,  dat is een zaak tussen u en hen. Wij bewaren niets. M.i.v. 05-06-2012 cf wijziging Telecomwet art 11.7a,  behoeft er daarom geen specifieke toestemmingsvraag te worden gesteld.
houdbaarheid van cookies en wilt u ze wel of niet

Deze website maakt gebruik van Google advertenties, waarvoor Google uw pc gegevens door middel van een cookie ( = dat is een tekstbestandje ) waarin uw ip-nummer, de bezochte pagina en datum plus tijd wordt vastgelegd op uw pc. Zie ook “CCPA” verderop.

Persoonsgerelateerde Google advertenties en website statistiek

De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of elders in de wereld zoals in het Nederlandse Delfzijl.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag / kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt, geven ze aan.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Sporen op het internet

Een van de nieuwste aspecten anno april 2009 van deze advertenties is de keuze voor de interesse van de bezoeker, zoals door Google is waargenomen. Een negatief uit te leggen aspect is dat veel van uw “sporen op het internet” een beeld geven van wat u bezighoudt wat overigens in de papieren reclame wereld in Nederland al lange tijd gaande is, gecombineerd met de gegevens van het grootwinkelbedrijf.

Een positief aspect is dat u hoofdzakelijk voor u interessante advertenties ziet staan. Nadrukkelijk zij vermeld, dat de website eigenaar wfs hier volledig buiten staat, wij verzamelen hoegenaamd niets ten behoeve van Google. Zij verzamelen, zij combineren, zij vertonen die advertenties. Met ingang van 3 juni 2012 hebben wij de Google Adsense-advertentie regels zodanig ingesteld dat persoonlijke informatie ( herkomst / zoekwoorden ) niet door Google Adsense mag worden gebruikt en ook niet mag worden getransfereerd naar hun servers voor gebruik elders.. Dit mede in het kader van de nieuwe telecomwet en de bepalingen rondom cookies (tekstbestandjes).

In het kader van Californische wetgeving CCPA ( de staat waar Google gevestigd is )

CCPA : deze website geeft informatie over vakantie en vakantiebestemmingen , overwegend aan bewoners van de Benelux. Daarnaast geldt dat deze website geen gegevens verzamelt noch deze verkoopt aan derden. Wel wordt van Google LLC gebruik gemaakt om relevante advertenties aan te bieden.

Deze website cq. de eigenaar kiest er voor, dat Google zich beperkt in de gegevensverwerking anno 31-01-2020, dit geldt ook voor toepassing binnen de EU.

Anno 31-01-2020 in documentatie van Google LLC vastgelegd.

Let op : we hechten eraan duidelijk en helder weer te geven dat wij – website eigenaar wfs – wel zoals hierboven uw ipnummer noteren ter voorkoming van email-spamming op de contactmail en de spam/hackneigingen verslagen ter verdediging, maar er verder niets mee doen. Waaronder begrepen geen opslag langer dan voor de emailwisseling noodzakelijk en waar ook onder begrepen is dat wij deze gegevens zelf niet aan anderen verstrekken, ook niet aan Google. Wij maken ook geen gebruik van het Google Analytics programma waarmee eveneens uw surfgedrag gevolgd wordt. Kortom, uw persoonlijke privacy wordt op deze website gewaarborgd. Dit is van toepassing voor alle websites die wfs onderhoudt.

 

 

disclaimer
Alle informatie op de site(s) van WFS is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie incidenteel niet juist, onvolledig en/of niet up to date is. WFS kan hiervoor geen enkele aansprakelijk aanvaarden.
bemiddeling / advies
wfs houdt zich niet met bemiddeling of advisering aan particulieren of bedrijven bezig en is geheel onafhankelijk van zich op die markt bewegende partijen.
gegevens beheer
Gegevensbeheer van wfs blijft binnen de toegestane normen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) cbpweb.nl : richtsnoeren_internet.
copy-right
Op alle op de site aanwezige informatie, text,beeld of anderszins, rust auteursrecht tenzij uitdrukkelijk anders door ons staat vermeld .

contactformulier of aanmeldformulier

We hadden een contactformulier, maar omdat er interesse bleek in een nieuwsbrief, kwam er een aanmeldformulier daartoe.
Naast de cookie toestanden komt er anno 25-05-2018 weer een nieuwe Europese Richtlijn » voor privacy zorg moeten we ingeval er gegevens bewaard worden zoals ook een mailadres ( waar moet je die tips anders naar toe sturen ) verwerken in een voor iedereen toegankelijke pagina met aanmelding, afmelding, controle etc. Op zich, bij risicovolle gegevens zoals betalings – verwerking kan ik het daar mee eens zijn. Alleen – bij ons koopt u niets. Wij geven vakantie tips, trips, autoroutes en weblinks om er wel of niet iets mee te doen.

Bijvoorbeeld bezienswaardigheden tonen en lokale legendes en sagen weergeven.

Deze website is voornamelijk een hobby. Boekt iemand een vakantie, kan ik incidenteel een commissie ontvangen, maar dat gaat niet over imposante bedragen.
vakantie mail contact formulier vakantie-trips.nl

Waar staan we voor

Aanvulling dd 31-01-2020 : CCPA : deze website geeft informatie over vakantie en vakantiebestemmingen , overwegend aan bewoners van de Benelux en in de Nederlandse taal. Daarnaast geldt dat deze website geen gegevens verzamelt noch deze verkoopt. Wel wordt van Google LLC gebruik gemaakt om relevante advertenties aan te bieden.

Deze website cq. de eigenaar kiest er voor, dat Google zich beperkt in de gegevensverwerking anno 31-01-2020, dit geldt ook voor toepassing binnen de EU. Aangevuld met enkele affiliate marketingbedrijven omtrent de weergave van beschikbare hotels, motels etc naast vakantiehuizen, bungalows, tent, camping en relevant.

Ter verduidelijking : u wilt een ei koken, u wilt daarbij een eierprikker gebruiken en die koopt u ergens, daar waarvan u denkt dat het een goede kwaliteit en prijs biedt. Deze website vertelt het een en ander over landen, bezienswaardigheden, gewoonten en historie, maar vooral over de vakantie mogelijkheden. Als oud-reisleider heb ik daar wel iets over te melden.

Maar nu krijgt u trek (..) want we geven hier en daar ook informatie over hotels, vakantiehuizen en andere vakantie – informatie. Analoog aan die eierprikker, kunt u op zo’n uiting / advertentie in gaan door op de weblink te klikken. Wanneer u dan bij die andere partij aankomt, en op de aanbiedingen in gaat, kan het zo zijn ( niet altijd ) dat wij daarvoor een vergoeding krijgen. Zoals u ook die eierprikker koopt. De eierprikker betaalt u ineens. En als wij een vergoeding krijgen is dat een percentage of een promillage van de totale besteding. Immers, wij bemiddelen niet zelf, we plaatsen enkel een relevant contactmiddel op de site waar u dan wel of niet gebruik van kunt maken, geheel naar eigen keuze. Dat kan dan een weblink zijn, waar in de web-url gegevens van landkeuze, hotelkeuze, vakantiehuiskeuze en het codenummer van deze website. Met een boekingsbanner worden ook de relevante datums meegegeven en aantal personen, logisch omdat via zo’n reclamemiddel een prijs-indicatie wordt gegeven.

Het is uw keuze, of u onze pagina’s wilt lezen, en of u gebruik wilt maken van weergegeven aanbiedingen, wel of niet. Ik wil zelf niet in m’n vrijheid aangetast worden, en wil dat dus zeker ook andere mensen niet aandoen.
Voor alle duidelijkheid : uw persoonsgegevens worden u niet gevraagd, hebben we niets mee te maken. Houden we dus niet bij, en hoeven ze dus ook nooit niet te wijzigen. U hoeft er ook niet om te vragen. Ze zijn hier niet.

Het zou mooi zijn, wanneer u zelf op onze site een review geeft, zodat we meer in kunnen spelen op wat u hebt gezocht en wel of minder goed hebt ervaren. Maar dat is geheel aan u. Zo hoort het als we prettig met elkaar willen samen leven.

Contactformulier

Via dit contactformulier dan wel een reactie op een post, kan iedereen contact met mij zoeken en antwoord krijgen indien daarom wordt verzocht. Daarna vergeten we samen ieders mailadres. We moeten het leven niet ingewikkelder maken dan strikt nodig.

Ten aanzien van niet-Nederlandse bezoekers

WordPress gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat deze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
Zelf hanteren we verder geen cookies, maar advertenties zijdens Google of aanbieders van vakantie-hotels en/of bungalows cq vakantie-reizen of vluchten, die kunnen wel cookies toepassen, maar dan kiest u er ook voor. Wilt u totaal geen cookies, even goeie vrienden, is uw keuze om geen gebruik te maken van deze informatie en drukt u niet op de OK button.

Woont u nièt in Nederland : deze Nederlands-talige vakantie-informatie is enkel bedoeld voor inwoners van de Beneluxlanden die de Nederlandse taal machtig zijn en vallen onder de rechts-regels van Nederland met betrekking tot cookie-regels. Bezoekt u als niet-Nederland-ingezetene deze website dan is dat geheel op eigen risico en voor eigen rekening en verantwoording.