Drenthe of Drente Vakantie provincie , van de zomerse bossen en zandduinen tot de kniepertjes van de jaarwisseling.

K3 zorgt voor de sfeer. Dan weet u dat binnenland gelijk staat aan buitenland. En andersom, u hoeft er niet ver voor te rijden.

Pagina navigatie provincie Drenthe

 

onderwerp navigatie deze pagina

 

Vakantie Drenthe is vakantie Assen, is oude cultuur en nieuwe cultuur in een nieuw museum en bij mooi weer vooral terrasjes pakken in het oude en het nieuwe winkelcentrum

Drenthe wingewest of vakantie – gewest ?

Klik hier voor : een overzichtkaart van Assen binnen Noord Nederland , (weergave plaatwerk over de pagina heen) .Drenthe grenst in het noorden en oosten aan de provincie Groningen. In het oosten aan Duitsland. In het zuiden aan de provincie Overijssel. En in het westen aan de provincie Friesland. De hoofdstad is Assen ( Assen of vroeger Hassen ) en bestaat historisch aantoonbaar al behoorlijk lang. In 2009 : 750 jaar en heeft sedert 13 maart 1809 stadsrechten met 600 (..) inwoners. Dat zijn er in 2009 ca. 66.000. Is het méér dan hunebedden, schapen en heide ?

Historie van Drenthe of Drente en Assen als hoofdstad daarin

De historie geeft een document uit 820 waarin wordt gesproken van “Pago Treanth”, wat staat voor “gewest Drenthe”. Eerst rond 1024 wordt over Drenthe als graafschap gesproken. Door de hoge ligging is het evenals andere oostelijk provincies wel ouder dan de westelijke. Immers, die westelijke provincies hebben langere tijd onder water gestaan / gelegen.

Dus blijkt de oude bewoning uit de aanwezigheid van 52 hunebedden. Hunebed museum in Borger. In dat museum zijn de functie en de ouderdom te achterhalen.

de externe betrekkingen van Drenthe

In historische tijden behoorde de stad Groningen nog wel tot het graafschap Drenthe. Letterlijk aan de andere kant hoorde Coevorden er juist nièt toe. Geografisch toch wat vreemd wanneer je kijkt naar de juist “hoge” verbinding van Groningen tot Coevorden via de Hondsrug.

Ook aan de westzijde, de Stellingwerven zoals Oost- en West Stellingwerf, tegenwoordig in Friesland. Maar behoorden oorspronkelijk ook tot Drenthe. Qua taal is dat nog steeds te merken. Ook in Friesland ” horen de Stellingwervers er niet echt bij”, althans volgens taalkenners. Maar laten we wel wezen, nog in onze tijden is ” landjepik” nog immer een beproefde hobby.

Assen de stad der paleizen

 

2 feb. 2017 1:52

 

De invloed van de Bisschop

voormalig gemeentehuis van Sleen op de wandelroute van het PieterPad
In 1046 werd het graafschap gegund aan bisschop Bernold van Utrecht. In 1227 versloeg een legertje van Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden het ruiterleger van de bisschop in de Slag bij Ane. En wel door de paarden een moeras in te lokken. Niettemin het jaar daarop herstelde de nieuwe bisschop zijn gezag over de Drenten. Dat Ane ligt iets oostelijk van Slagharen en iets ten zuiden van Coevorden. En vermoedelijk zal de slag iets meer bij Coevorden zijn geweest. En is het dorp Ane ( mogelijk afgeleid van St. Anna ) met dank aan de monniken / nonnen iets verder weg gesticht. Waarom, omdat de soldaten vooral in het moeras ten onder gingen en dat is geen beste plek om te wonen.

Drenthe van wingewest tot provincie

Pas bij de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden werd de situatie van wingewest naar volwaardige provincie geregeld. Hoewel ……..
méér over Coevorden leest u hier

Nog iets van de historie wordt jaarlijks in klederdracht èn op basis van historisch materiaal in Anloo op de Hondsrug (N.O.Drenthe) nagespeeld met de jaarlijkse etstoel. Een etstoel was de middeleeuwse rechtspraak door de Drentse ‘etten’ zeg maar notabelen.

landschap van Drenthe

Ruwweg is de provincie Drenthe een soort ronde tafelberg. westelijk aan de grens met Friesland, laag land en zelfs moerassig. Aan de oostkant met Groningen en Duitsland eveneens laag land met moeras. Weliswaar een aantal meters boven NAP; de Hondsrug daarentegen geeft een vrij egale hoogte van 10 tot plaatselijk 32 meter boven NAP (bij Emmen). Aardig te zien wanneer men vanaf Wildervank etc. richting Gieten en Borger rijdt.

Drenthe van boven

Bekijk de compilatie van de mooiste luchtshots van Drenthe.

De Hondsrug in het noordoosten van Drenthe, heeft weinig te maken met de rug van een hond. Als naam kom je de Hondsrug ook in Duitsland tegen als Hundsrück. En betekent eigenlijk weinig méér dan verhoogd gebied tussen moerassen / veengebieden. De verhoging is de rug, Hunds of Honds staat voor moeras , net als Moor / Morast.

de bronnen / bezittingen van Drenthe

Net als Groningen is de provincie Drenthe rijk aan bodemschatten. Het beetje gas is er vrijwel uit, zij het dat er velden zijn die voor tijdelijke opslag geschikt worden gemaakt. Maar – wie leert het noodgedwongen niet op school – : bij Schoonebeek e.o. werd tot voor kort aardolie gewonnen. Denk dan aan het ja-knikker symbool. In beide gevallen is het de Drenten tussen de vingers door gelopen…..

gelukkig, de hunebedden zijn gebleven, symbool voor toerisme !

wegen en snelwegen door Drenthe

De autoweg (100 km weg met groene zone-streep) N381 geeft een vrij rechte verbinding tussen het Friese Drachten en het Drentse Emmen. En vandaar Duitsland in.

De auto-snelwegen ( 4-baans) verbinden Meppel met Emmen, en eveneens van daaruit Duitsland in. Maar ook vanaf Meppel via Hoogeveen naar Assen. Vandaar uit naar Groningen met een kruispunt verder naar noord. Links naar wederom Drachten, rechts naar Nieuweschans en dus Duitsland.

Vanaf Assen gaat er nog een 100 km ( de N33 )weg via Gieten naar Veendam, waarmee de hoek via Groningen wordt afgesneden. Inmiddels uitgebreid als snelweg, eveneens op korte termijn in groot onderhoud de 100 km weg van De Punt via Zuidlaren etc.  Deze N34 voert langs de oostgrens via Emmen, Coevorden tot aan Almelo.

Middendoor de provincie? Er zijn wat secondaire wegen. Maar in feite is Drenthe, liggend op het Drents Plateau, een grote pannenkoek. Waarbij de krenten ( de steden / dorpen ) naar de buitenrand zijn afgedwaald. Dat zie je dus in het wegennet terug. Elk nadeel heeft z’n voordeel. Het centrale deel blijft behouden voor natuur en dus ook voor recreatie en vakantie.

De belangrijkste waterwegen / kanalen in Drenthe:

Drentse Bartje at geen brune bonen, maar staat wel voor het Drents museum, goed vakantiedoel !

 1. Drentsche Hoofdvaart van Meppel via Smilde naar Assen
 2. Noord-Willemskanaal van Assen naar Groningen
 3. Hoogeveensche Vaart van Meppel naar Hoogeveen
 4. en inderdaad het verlengde : Verlengde Hoogeveensche Vaart van Hoogeveen naar Emmen
 5. Oranjekanaal van Smilde naar Emmen

de 12 gemeenten van Drenthe:

De gemeentes en zwembaden van de provincie :

Belangwekkend in Assen qua smaak

Assen Uitdag en Preuvenement: jaarlijks in de maand augustus in een weekend, locatie : Gouverneurstuin 11:00 tot 22:00

De Gouverneurstuin is het culturele hart van Kolkend Assen. In de tuin vindt de Assense Uitdag plaats en het Preuvenement.
Culturele organisaties presenteren hun programma voor het nieuwe seizoen en Asser restaurants lichten een tipje van de sluier op van culinair Assen.
Assen kent een redelijke diversiteit aan eetculturen. De afgelopen jaren bewezen talrijke restaurants dat je in Assen goed en gezellig uit eten kunt.

Belangwekkend in Assen : de hond Mannes of Mannus

Assens Mannes vóór het Station

De hond Mannes van Assen is een ontwerp van architectuur en ontwerpbureau De Zwarte Hond en staat vóór het treinstation naar dat station te kijken. Kijk je er naar vanuit de filosofie van de Feng Shui en het realisme van 6 meter hoog hond : dat oogt bedreigend. Die hond jaagt treinpassagiers (economie) terug de trein in. Weg van Assen. Dan te bedenken dat er uit dat enorme hondenlichaam bij tijd en wijle ook nog wolken stoom ontsnapt. Zie je dat ooit bij een gewone hond ? Maar bijzonder is het wel. Kijken hoe het bij bevolking en toerisme uitwerkt.
Klik hier voor méér info over de Helle – hond Mannes of Mannus van Assen , (weergave plaatwerk over de pagina heen) .

klooster Sancta Maria de Campe ( Maria in Campis ) of heel kort : Mariënkamp

In 1258 werd het nonnenklooster Sancta Maria de Campe ( Maria in Campis ) of in het heel kort :  verplaatst van Coevorden (“iuxta Covordiam”) naar wat in onze tijd het centrum van Assen is en toentertijd de “omgeving” van het huidige dorp Deurze. Dit klooster is voor Drenthe van groot belang geweest, vooral waar het gaat om structureren, ontwikkelen van gemeenschappen.

Onder meer hebben ze dat gedaan in de streek rondom Smilde, Hoogersmilde, Hijkersmilde etc, waar de streek “Cloosterveen” (zuidwest van Assen, ca. 14 km.) zich bevond / bevind en waarnaar de huidige nieuwbouw – alleen ten westen van Assen – Kloosterveen is vernoemd. Het grootste deel van de toen gegraven singels, is later gedempt, weliswaar herkenbaar in huidige straatnamen , maar gelukkig, wat ooit gedempt is kan weer opengelegd worden en dat gebeurt in Assen dan ook.

Geld en politiek

Politiek beleid heeft iets van elastiek : geld moet rollen, desnoods twee kanten uit.
Het klooster daarentegen werd in 1602 opgeheven, het hoofdgebouw in gebruik genomen als vergaderplek voor onder meer het College van Gedeputeerden, een zeldzaam voorbeeld van recycling in overheidskringen.

Lodewijk Napoleon heeft een gunstige invloed op het Nederland van diens jaren gehad, maar ook hij ontkwam niet aan een zekere logica : hij koos Assen als zomerresidentie, maar dan moet het natuurlijk wel een zekere standing hebben en dus werd de plaats in 1807 een gemeente en in 1809 een stad. In 1814 werd Assen bovendien ook nog eens de hoofdstad van de provincie Drenthe.

TT circuit van Assen

Nog een sterke actie van het Tourist Trophy circuit van Assen voor veel motoren, iets minder auto’s maar zelfs ook vrachtauto’s.

TT Assen 2016 Valentino Rossi rijdt ook al door de lucht
Met 46 meter breed en 37 meter hoog was deze ballon in 2016 dé publieksfavoriet bij het ballonvaart festival bij de TT Assen. 1. vakantie huis of vakantiebungalow, camping etc in deze vakantie regio

  Vakantiehuizen in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
 2. vakantiebungalow boerderijvakantie in deze vakantie regio

  Be ne lux landen - Duitsland - Polen - Frankrijk - Spanje - Portugal -Zweden - Tsjechië - Kroatië - Oostenrijk - Hongarije - Curaçao etc.
 3. Bekijk hier de uitgebreide collectie Landal vakantie bungalows

  binnen en buiten Nederland.
 4. hotel of pension via Trivago in deze vakantie regio

  Vakantiehotels in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
~

Landgoed Vredeveld cq. landgoed Valkenstein

Het huis is niet meer.
Huis Vredeveld op landgoed Valkenstein Assen anno 1740
In 1774 werd Huis en Landgoed verkocht aan de toenmalige Drost van Drenthe : Alexander Carel graaf (Von) Van der Heiden, een van oorsprong Westfaalse en dus Duitse familie.
Zijn zoon kennen we als Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf Rijksgraaf van Heiden, Heer van Laarwoud, Drost van Drenthe en Kasteelheer van het Kasteel Reinestein in het Utrechtse Nieuwegein bij de Rijn. En nee, volkomen onterecht verward met de beruchte Berend Botje van Zuidlaren, en ja, imposant veldheer ondermeer geëerd in Griekenland en Rusland, lees op onze pagina verder.

Het landgoed kreeg de naam Valkenstein toen het in 1842 in bezit kwam van Augustinus van Valkenstein en diens vrouw, beiden werden na overlijden in de tuin begraven.

landgoed Vredeveld / Valkenstein te Assen Oost tussen Adelaarsweg Valkenweg en de Platolaan, de Vredenveldseweg en Rolderhoofdweg

Naburig : Amelte is een voormalig gehucht, ook ten oosten van Assen en Deurze. Bij straatnamen komt u deze naam nog tegen.

 

Vakantie Drenthe, bossen, zandduinen, kniepertjes, vakantiehuizen, Ellert en Brammert, K3 en dan weet je zeker dat Drenthe een wingewest moet zijn, vakantie wingewest dan wel. Zoekt u een vakantiegebied waar èn ouders èn kinderen vakantie hebben, zoek dan niet verder.