Hasselt in Overijssel heeft veel met water, maar ook met rust ( vakantie ) en sport

Van oudsher kennen we Drenthe, Gelderland en Brabant als droge zandgronden waar je veilig een tentje kunt opzetten met behoud van droge voeten. In de rest van Nederland was dit allemaal niet zo vanzelfsprekend, ronduit nat.

Verergerd door overvloedige stormvloeden van water vanuit de Noordzee, en zo tussen 800 en 1100 waren dat er vele, in latere eeuwen iets minder maar toch, met als gevolg dat grote groepen mensen op de vlucht waren voor het water, èn machthebbers die volksgroepen naar andere streken deporteerden, zoals de fameuze Keizer Karel de Grote. Zeker is dat de kust niet dezelfde bleef, ook niet dáár waar uiteindelijk Hasselt is ontstaan.

Water en vuur voor Hasselt

Waar water is, komt veelal inkomen uit handel van elders. In het geval van Hasselt is dat de Overijsselse Vecht die met 167 km lengte vanuit het Duitse Münsterland komt aan stromen onder de naam Vechte. Ok, zijn her en der wat afsplitsingen, maar de grote stroom komt naar Hasselt en het Zwartewater.

Is nog een andere waterstroom : de Dedemsvaart waar de plaats Dedemsvaart ook z’n naam aan ontleend. En gezamenlijk wijst dat naar een man met visie en/of commercie, Baron Willem Jan van Dedem (leefde van 1776 – 1851).

Even een uitstapje naar het VUUR eer we aan het water toekomen

Hout kun je branden, en van vuur word je warm, dat doet ons goed. Maar het duurt even eer er weer een nieuwe boom staat, en vat je mogelijk kou in de tussentijd. Het bleek dat je gedroogde plantenresten ook kunt branden, en daar zijn “hapklare brokken van te scheppen/steken uit de aarde (veenlagen)” en dan noemen we dat “turf”.

Kun je allemaal zelf verstoken, maar kun je ook verkopen aan anderen die het koud hebben. Maar hoe krijg je die handel op en in verre streken, verder dan de plaats Dedemsvaart. Nou, dat kanaal – die vaart – dus en dan even verder uitgraven en dan kom je vanzelf met een beetje GPS wel in Hasselt en het Zwarte Water, en dan staat het IJsselmeer en de hele wereld voor je open. Kun je rijk worden : van vuur en water.

Nou was onze Willem Jan baron van Dedem niet op z’n achterhoofd gevallen, hij was landeigenaar van grote delen van Noord-Oost Overijssel en Zuid-Oost Drenthe, èn president van de rechtbank in Zwolle, en directeur belastingen in Overijssel. Allemaal reuze handige functies voor het uitbouwen van een voor die tijd winstgevend concern.
En gaf zijn naam aan Dedemsvaart, maar dat had u al gedacht.

Eh nee, de “gewone man en vrouw”, staat nergens of die ook mee “gedeeld” hebben. Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel waren geen rijke regio’s gelet op de bevolking. Er is nog wel een veenmuseum, veenpark etc. zoals we op deze pagina beschrijven..

Hasselt aan het Zwarte Water
Vandaar dat Hasselt ook aan de Dedemsvaart ligt, al is deze nu niet overal meer bevaarbaar. En Hasselt vond het prima en groeide uit. Wel niet een wereldstad ( anno 2020 iets minder dan 8.000 inwoners) , maar toch, als woonstek en/of vakantie-doel best aantrekkelijk. En verkreeg in het jaar 1252 stadsrechten en werd lid van het Hanze verbond voor de handel.

Daarbij werd de geestelijke verzorging niet vergeten : met de Grote of Stephanuskerk (Sint Stephanus is de patroonheilige van Hasselt ) binnen de stadsgrenzen, en een bedevaartskapel de Heilige Stede. Daarnaast – het is even lopen – maar Hasselt ligt op de pelgrimsroute richting Santiago de Compostella in Spanje.

Hasselt Overijssel

video wandeling door het pittoreske stadje Hasselt

 

Zwartewatersklooster

Tussen Hasselt en Zwartsluis, in het buurtschap Zwartewatersklooster, stond vroeger het benedictijner nonnenklooster Mariënberg. Het klooster werd in 1233 gesticht door de bisschop van Utrecht, Willebrand van Oldenburg ter nagedachtenis aan zijn voorganger Otto II van Lippe. Immers, ook een bisschop heeft niet het eeuwige leven, want samen met een groot aantal Overijsselse makkers, is hij in het jaar 1227 gesneuveld bij de slag tegen opstandige Drenten bij het gehucht Ane en vermoedelijk in het naburige moeras gelokt. Lees hier méér over de Slag bij Ane als popup pagina in de webpagina over Coevorden en de GULDEN SPORENSLAG VAN DE LAGE LANDEN.

Hasselt nog zelfstandig of binnen Zwartewaterland ?

Op 1 januari 2001, zijn de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis, de nieuwe gemeente Zwartewaterland aangegaan.

Van water kun je te weinig en te veel hebben, weten ze ook in Hasselt en omgeving

En dus kent Hasselt in het voormalige Genemuiden het Stoomgemaal Mastenbroek aan de Kamperzeedijk 7. Voormalig d’Olde Mesiene genoemd ( anno 1856 en oudste horizontaal draaiende stoommachine in Europa ) en is te bezoeken, zie bijgaande weblink.

Historisch Centrum Hasselt in het Oude Stadhuis aan de Markt 1

Voorwerpen uit de geschiedenis omtrent Hanze en scheepvaart, bedevaart en religie, rechtspraak en stadsverdediging.

natuurgebied De Brommerd

Aan de Gennerdijk tussen Hasselt en Zwolle ligt het natuurgebied De Brommerd. Dit natuurgebied valt onder Staatsbosbeheer en er is een natuurpad aangelegd.

De Kalkovens van Hasselt

Aan het Kalkovenwegje 3 in Hasselt zijn de schelpkalkbranderijen te vinden. Een activiteit vanuit de middeleeuwen In de kalkovens maakte men kalk uit schelpen, wat gebruikt werd als metselspecie in de bouw en mest in de landbouw.
De website van de schelpkalkbranderijen is te aanschouwen op webadres http://www.kalkovenshasselt.nl/ , helaas nog zonder veiligheid van de https (anno 01-01-2020).

De Stenendijk

De Stenendijk ( gemetselde zeewering ) diende in vroeger tijden als bescherming tegen de Zuiderzee. Maar ja, de Afsluitdijk kwam, het IJsselmeer kwam, en dan heb je als zeewering een doelloos bestaan. Maar zeg nooit nooit, want klimaatdeskundigen al dan niet gediplomeerd, voorspellen andere tijden. Bekijk de dijk en maak er dus een foto van, voor later.

De Waterpoort ofwel Vispoort van Hasselt

Eén van zes stadspoorten die Hasselt vroeger rijk was. Net als de Stenendijk is ook dit fenomeen “in ruste”, gelukkig maar.
Hasselt kogel in de muur
Er is een forse kogel ingemetseld, die dateert van 1657 en aangeeft waar in die tijd mee gevochten werd. Ook niet leuk, maar de hedendaagse oorlog – instrumenten zijn ook niet aantrekkelijk te noemen, een minpuntje waar het onze menselijke beschaving aangaat.

Nóg erger :
Iets later, in het Rampjaar 1672 werd de stad zwaar getroffen door troepen van Bommen Berend, bisschop van Münster. Lees méér over deze Bommen Berend en vertegenwoordiger van de toenmalige Kerk op onze webpagina over Münster. Deze Christoph Bernhard Freiherr von Galen was weliswaar in die tijd niet uniek, maar het is toch moeilijk voorstelbaar, dat je enerzijds onder meer Abt van het imposante klooster Corvey bent – in principe dus zielzorger – en anderzijds mensen de dood in jaagt met je leger ?!

‘technisch’ hij was natuurlijk een wereldlijk heerser en voor de zielzorg was er een zogenaamde ‘wijbisschop’. Dat de toenmalige kerken dat accepteren, is toch wel een smetje op hun blazoen m.i.

Beweging in en rond Hasselt volgens het Toeristisch Informatie Punt

 

 1. Christoffelpad
 2. Hanzestedenpad
 3. Havezathenpad
 4. Het Jacobspad is een pelgrimspad dat loopt van Uithuizermeeden in Groningen en eindigt in Hasselt.
 5. Het Jabikspaad is een pelgrimspad van 150 km, dat begint in St. Jacobiparochie in Friesland, heeft Hasselt als haar eindpunt, maar in totaal een onderdeel van de route naar het Spaanse Santiago de Compostella . ( Santiago vertaald » Sint-Jakobus )

De laatste 2 lijken nogal op elkaar. Daarbij heb ik het idee uit hoofde van het Fries cq stadsfries, dat het Sint Japik moet zijn en niet Jabik. Futiliteitje, gaat om het wandelen.

Waar naar toe voor een welverdiende vakantie onder het Nationaal Park Weerribben Wieden

zie onderstaande ‘tags’ en :

 1. vakantie huis of vakantiebungalow, camping etc in deze vakantie regio

  Vakantiehuizen in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
 2. vakantiebungalow boerderijvakantie in deze vakantie regio

  Be ne lux landen - Duitsland - Polen - Frankrijk - Spanje - Portugal -Zweden - Tsjechië - Kroatië - Oostenrijk - Hongarije - Curaçao etc.
 3. Bekijk hier de uitgebreide collectie Landal vakantie bungalows

  binnen en buiten Nederland.
 4. hotel of pension via Trivago in deze vakantie regio

  Vakantiehotels in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
~

top pagina

terug naar de hoofdpagina over Overijssel waar ook de andere pagina’s over andere vakantie plaatsen in Overijssel staan.