Radboud of Redbad ( film ) koning van de Friezen

Grotendeels schreven we hier al over in de pagina over de reis – vakantie – lustige prediker Bonifatius. Nu maar gesplitst in 2 pagina’s.

We moeten bedenken dat in die tijd er nog niet zo’n grote behoefte was om alles tot op de komma vast te leggen, dus heel veel informatie ligt niet duidelijk. Zo moeten we wellicht het woord koning ook niet al te letterlijk nemen. Maar meer in de zin van belangrijk leider of zoals tegenwoordig in het Midden Oosten of Oost Afrika wel gebruikt wordt : “krijgsheer”. We hebben daar ook het woord ‘Hertog’ voor. Nèt geen koning.

Maar Hofmeier was ook nèt geen koning, en toch : Pepijn in zijn dagen was machtiger dan een koning. En Radboud dan ?

In deze periode van Bonifatius was Radboud ( we dateren hem vanaf 648 tot 719 = 71) zo’n “koning of hertog” van de Friezen, zoon van Aldgillis en kwam rond 679 aan de “macht”.
Na aanvankelijke nederlagen tegen de Franken wist hij, Radboud, in de laatste jaren van zijn leven het “Friese rijk” uit te breiden tot aan de Schelde (Rhenus) ( !! ) in het zuiden en na een overwinning op Karel Martel in 717 tot Keulen in het oosten! Met het opkomende christendom had hij niet veel, daar zijn nog diverse legenden van.

Nu is Radboud niet direct een herkenbare Friese naam, tenminste bij wat we tegenwoordig onder de Friezen rekenen.

Friezen , Frisii of Fresonen loopt ietsjes door elkaar

We kennen in die contreien mogelijk een ander heerschap,( iets van 10 km zuidoost van Dorestad of Audruicq : Tournehem sur la hem ) : de Vijfde Graaf van de West-Fresonen en eerste graaf van West-Frisia » Gerulf III ook wel Dirk I genoemd. Werd opgevolgd door Radboud van Egmont.

Alle kans dat het deze Radboud kan zijn geweest. Duidelijk is wel dat deze Radboud een nazaat was van Aldgisl geboren in Tournehem. Elfde en laatste Koning der Fresonen.

En over dat Huis van Egmont hebben we op deze Henegouwse pagina al geschreven, waar het ook gaat over Lameraal van Egmont, één van de nauwe vrienden van ‘onze’ Willem van Oranje cq de Zwijger. En dan te bedenken dat het huidige huis Oranje ( Nassau ) eigenlijk haar voortbestaan dankt aan de Friese tak. Maar dat zijn dan weer andere Friezen.

De Frizen exit of ook de Fresonen

Kijk , zo’n boom even omhakken , dat haalt je wel wat problemen op de hals. En is zeker geen garantie om door de bevolking in het hart te worden gesloten. Populair zal hij, Bonifatius, daar dus niet geworden zijn, bij die Friezen rondom Fritzlar in Hessen. Of was hij nou bij de Frizen, en niet de Fresones…. dat zou een boel duidelijk maken.

Het water als probleem

We kennen in Nederland een peil : Normaal Amsterdams Peil NAP, en gebruiken we voor de waterstand.

We kennen ook overstromingen, vloeden, redelijk recent de Zuid-Holland en Zeeland ramp van 1953. De dijken waren te laag, braken door, maar er zijn ook tijden geweest, dat er (nog) helemaal geen dijken waren.

Eigenlijk hebben we die hobby ter hand genomen zo rond het jaar 1.000. Ook niet toevallig.

Houden we rekening met het waterpeil zonder dijken, kunnen we een lijn nemen vanaf Assen, via de Veluwe naar Limburg en westwaarts iets Noord-Brabant in. Da’s droog.

En de rest was wegens het water goeddeels onbewoonbaar verklaard.

Waar laat je de Friezen dan in Wijnaldum zoals de film aangeeft ?
Strijdend ten onder in Noord-Holland ? Ook geen bewoning.

“Waterverf , meneer Sonneberg, waterverf”. ( uitspraak Wim Sonneveld )

Simpel eigenlijk, je reist met een paar bootjes langs de kust totdat je bewoonbaar en nog onbewoond land tegen komt, ze kozen voor noordwaarts is later wel gebleken. Zoals er destijds wel meer volksverhuizingen zijn geweest met of zonder dwang.

Maar of ze in het huidige Friesland zo gelukkig worden van wellicht een herkomst uit noord-Frankrijk cq west-Vlaanderen ? 1 troost : ergens op de Veluwe is nog een Friezenberg te vinden. Staat op één van deze pagina’s te lezen. 😉