van Heiden Reinestein Zuidlaren miskend als befaamd militair ( Rusland Opperbevelhebber / Slag bij Navarino Griekenland ) in Drenthe afgeserveerd als Berend Botje

Lodewijk van Heiden, met roots in Den Haag en Zuidlaren, strijdend in functie tot en met de rang van Opperbevelhebber van de Russische Vloot onder Tsaar Nicolaas I, won de Slag bij Navarino Griekenland op Turkije / Egypte als bevelhebber over Russische, Engelse en Franse schepen

van Heiden Reinestein Zuidlaren : Van Heiden of Von Heyden is een adellijk geslacht van Westfaalse oorsprong. En komen we in de buurt van de plaats Borken – net over de grens in Duitsland – ridder Wennemar von Heyden tegen in 1317 als vrijgraaf, een soort rechter in die tijd.


Waar hebben we het hier over:

Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein te Zuidlaren en Den Haag

Stadhouder Willem V links en rechts kamerheer S.P.A. van Heiden Reinestein

Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein (1740 – 1806), wordt gezien als een Drents ‘edelman’. Met als woonhuis de havezate Laarwoud in Zuidlaren. Deze Sigismund was zoon van Alexander van Heiden, drost van Coevorden in Drenthe. Als titels tevens : Rijksgraaf van Heiden en heer van Laarwoudt, Entingen en Reinestein.

Grootvader Johan vrijheer von Heyden, heer van Schönrath, Hovestadt en Ootmarsum in Twente. Èn gouverneur van Wesel, zeg maar gesitueerd rond de grens met Duitsland.

Sigismund P.A. van Heiden Reinestein was opperkamerheer van stadhouder Willem V, en kamerheer van de Prinses van Oranje Nassau. De vader van Sigismund Alexander was weer kamerheer van stadhouder Willem IV.

 

wie was deze stadhouder Willem V van Oranje

Willem V ( 1748 – 1806 ) Prins van Oranje, erfstadhouder, die in 1795 in Engeland in ballingschap is gegaan. Vervolgens in 1801 afstand deed van de rechten als erfstadhouder. Overigens volgens historischnieuwsblad.nl al sedert 1781 weinig invloed meer had. En door velen beschouwd werd als té Engels gezind. Gehuwd met Maria Frederica baronesse van Reede.
De vader van Willem V was Willem IV van Oranje-Nassau, en diens moeder : Anna van Hannover en dochter van de latere koning George II van Engeland, nauwe banden met het Huis Hannover. En voordien King William III / Koning Willem III en stadhouder Willem III. En was dus een vlucht door Willem V naar Engeland niet onlogisch. Gezien zijn positie wel logisch om de blik op Engeland te richten.

Deze Stadhouder Willem V had kinderen, zoals de zoon Willem Frederik geboren op 24-08-1772. Als erfopvolger/stadhouder zou hij Willem VI gaan heten, als de latere koning Willem I. Deze koning trad aan in 1815 en bleef koning tot 1840.  Dus vierden we in Nederland anno 2013 200 jaar koninkrijk.

200 jaar ? Ja, want in 1813 werd Willem I reeds Soeverein vorst der Nederlanden, in 1815 benoemde hij zichzelf tot Koning.

De stadhouder en vader verliet het land naar Engeland, deed afstand en na enige jaren werd de zoon binnengehaald als Koning. Toegegeven, je kunt er over redetwisten, maar de laatste was aanzienlijk méér daadkrachtig.

Zie deze pagina rondom het Nederlands Paleis in Berlijn, woning van Koning Willem I vóór en na diens actief koningsschap.

 

Van Heiden Reinestein na het vertrek van Willem V

Omdat hij zijn macht en invloed aan de Stadhouder ontleende, Drenthe geen Hof-statuur had, verbleef Sigismund Pieter vooral in Den Haag. Al is het Huis Laarwoudt best wel een aardig huis.
de Havezathe Laarwoud te Zuidlaren, domicili geweest van S.A.P. van Heiden Reinestein, ook burgemeesterswoning, anno nu in eigendom bij fam. Wagenborg
Met het einde van de loopbaan van Stadhouder Willem V eindigde min of meer ook de funktie van S.P.A. van Heiden Reinestein. Totdat hij ten tijde van Schimmelpenninck weer een functie verkreeg als provinciaal bestuurder. Onder de titel “Van de prins geen kwaad” is van zijn hand een boek verschenen.
Het echtpaar is in de NH kerk in Zuidlaren begraven.

Naderhand waren nog de Jonkheren de Milly van Heiden Reinestein actief in het Drentse Zuidlaren, er is dan ook een straat naar hen vernoemd.

Op de volgende interne pagina gaat het vooral over Lodewijk de Zeeman !


 1. vakantie huis of vakantiebungalow, camping etc in deze vakantie regio

  Vakantiehuizen in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
 2. vakantiebungalow boerderijvakantie in deze vakantie regio

  Be ne lux landen - Duitsland - Polen - Frankrijk - Spanje - Portugal -Zweden - Tsjechië - Kroatië - Oostenrijk - Hongarije - Curaçao etc.
 3. Bekijk hier de uitgebreide collectie Landal vakantie bungalows

  binnen en buiten Nederland.
 4. hotel of pension via Trivago in deze vakantie regio

  Vakantiehotels in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
~

top pagina