Kleef of Kleve, Moyland en Schwanenburg net over de grens bij Nijmegen, graaf Johan Maurits van Nassau – Siegen

graaf Johan Maurits van Nassau - Siegen in vol ornaat, bekend van onder andere Brazilie en Kleef

Tussen Rijn en Maas, in Kleverland kleurt het Oranje, de hoofdpersoon vinden we op Slot Dillenburg iets verderop in Duitsland, wiens loopbaan eindigt in Kleef, maar voordien diens sporen behoorlijk verdiend heeft, zoals in Brazilië !

Kasteel of Slot Dillenburg is niet meer, dit is een herdenkingstoren. Oostelijk van Keulen / Bonn en boven Frankfurt am Main. We hebben het wel over een periode waarin ook toen al Brussel de dienst uitmaakte in Nederland en Duitsland !

Het voorvaderlijk kasteel van het huis van Nassau met roemruchte bewoners :
Op 10 april 1487 wordt daar geboren : Willem de Rijke ( voor interesse in de overgrootvader van Johan Maurits, zie onze pagina over Bentheim ) die later in tweede huwelijk Juliana van Stolberg had uitgekozen. En bij de kinderen onze bekende Willem van Oranje ofwel de Zwijger, was erfgenaam geworden van het prinsdom Oranje, op voorwaarde dat hij aan het hof in Brussel zou worden opgevoed, en dus … wat Brussel zegt, gebeurt.

klik hier voor De Dillenburg in de 17e eeuw

Aanbiedingen


klik hier voor Coudenberg Paleis in de 16e eeuw
Zie deze pagina over Brussel.

Brussel in de tijd van Willem van Oranje en Willem de Rijke

Kleef en Kleverland komt hierna, eerst de vraag, wie was de baas in zeg maar heel het huidige Europa toen : Keizer Karel V, weliswaar uit het Habsburgse Huis, reisde voortdurend, hield overal wel een “huis”, maar liet de Nederlanden besturen vanuit Brussel terwijl de hoogste Rechterlijke Macht zetelde in Mechelen.

Dit speelt dan in de vroege 16e eeuw. En meningsverschillen tussen de opvolger van Keizer Karel : Philips leidden tot de 80-jarige oorlog met wat we noemen Spanje, maar in feite een veel bredere ‘macht’ was. Was wel zo dat diezelfde Willem van Oranje begon met plaatsvervanger te zijn van Keizer Karel V, dus medewerker van “de tegenpartij” !!

Goeie vraag is dan, waar is die rijkdom van Willem de Rijke gebleven ?

graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen en Kleverland

 

Komt nu graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen en Kleverland aan de orde

.

Op 17 juni 1604 werd op het eerder genoemde Slot Dillenburg graaf Johan Maurits ( Duits: Johann Moritz ) van Nassau-Siegen geboren, zeg maar hetzelfde pand van Willem de Rijke.

Al snel was graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen een succesvol militair. In dienst van het Staatsleger (van de Staten Generaal) wel te verstaan en dan hebben we het over de Noordelijke Gewesten zeg maar ruwweg het huidige Nederland.

Deze Johan Maurits gaf ook de opdracht om het Haagse Mauritshuis tot stand te brengen. Hij was toen inmiddels gouverneur van de Hollandse kolonie in Brazilië in dienst van de West-Indische Compagnie.

Maar ook Curacao viel onder de aandacht.
Graaf Johan Maurits is onterecht in Nederland uit beeld geraakt, in tegenstelling tot Brazilië, waar hij bekend stond als Graaf Maurício de Nassau. Er zouden in Brazilië nog zo’n 78 forten te (onder-)zoeken zijn, is tenslotte een gigantisch land. Het is deze telg van het Huis Nassau, die een aanzet heeft gegeven aan de economische banden via Shell, Philips, AkzoNobel met Brazilië.

Heeft pas na jaren het eindresultaat kunnen aanschouwen, nadat hij uit die verre streken terugkeerde. En enkele jaren later vertrok hij naar Kleverland : Kleef ivm promotie tot Brandenburgs stadhouder.

Promotie tot stadhouder in Kleverland, het land van Kleef

Promotie tot stadhouder in Kleverland, het land van Kleef na roemruchte jaren in Brazilië ?
Het waren vreemde tijden, immers, geboren in wat je nu hartje Duitsland (Hessen) noemt, Johan Maurits was als militair in dienst van de Nederlanden, was dus wel bevriend met keurvorst Frederik Willem van Brandenburg, en werd in 1647 namens Frederik Willem stadhouder van Kleef!

Voerde vervolgens een bewind van religieuze tolerantie als calvinist, maar had geen problemen met de katholieke bevolking naar de opvattingen van toen. Had ingrijpende visies omtrent landschappelijke veranderingen. Had met betrekking tot het Mauritshuis al kennis aan Jacob van Campen en haalde die naar Kleef.

Omtrent zijn paleis Haus Freudenberg biedt de Gemeente een flyer naast andere plaatsen rond de stad Kleef waar Johan Maurits hele fraaie parken en fonteinen, met prachtige lanen liet aanleggen. Denk daarbij ook aan de Nassauerallee, een lindelaan. Een bestelling van zeshonderd lindebomen in Holland. Zo help je de Hollandse economie wel op de been, toch ?

Komen we dus vanzelf op:

Het Hertogdom Kleef

Het hertogdom Kleef aan beide kanten van de Rijn, tussen prinsbisdom Münster, de abdij Essen (abdijen waren machtig in die jaren) , en de hertogdommen Berg, Brabant, Gelre en Gulik.
Hoofdstad van het hertogdom was de gelijknamige stad Kleef. En gegeven de nogal prominente verhoging van de landschap kreeg het de naam ( vermoedelijk ) van Klif ofwel Kleef.

De hertogen van Kleef

Het verging de hertogen van Kleef ‘onrustig’. Omstreeks 1020 stichtte keizer Hendrik II het graafschap Kleef.
In 1417 werd het graafschap Kleef tot hertogdom verheven, naderhand uitgebreid met Xanten.
Na de dood van Karel van Gelre in 1539 werd de Kleefse hertog tevens hertog van Gelre en graaf van Zutphen. En hebben we weer een strakke connectie met Nederland te pakken.
Zij het, dat na de Gelderse Oorlogen Kleef Gelre en Zutphen weer moest afstaan aan keizer Karel V.

Bezienswaardig in Kleef

De Zwanenburg van Kleef en de Lohengrin als Opera van Wagner, ze hebben iets met elkaar. Loherain Garin ( snel uitgesproken : Lohen grin ) = Garin uit Lotharingen en de zoon van Parcival, een graalridder uit de Keltisch romans. De graal is de kelk die kennis bevat en stel je de juiste vragen .... dan kom je er wel, althans volgens schrijver Wolfram vom Eschenbach en zie je de naam Parcival op vele scholen aangebracht.
Bezienswaardig in Kleef

 • Kasteel Schwanenburg, waaraan de sage van de zwaanridder Lohengrin is verbonden.
 • De Kleefse tuinen van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegentuinen aangelegd in opdracht van Johan Maurits van Nassau-Siegen in Kleef
 • Dierentuin ofwel de Tiergarten.
 • Haus Koekkoek museum met daarin het werk van de Nederlandse schilder Barend Cornelis Koekkoek
 • Museum Kurhaus – Kleve : het voormalige complex van baden en badhotel van Kleef is omgetoverd in een aantrekkelijke tentoonstellingsruimte, onmiddelijk naast het verrassende barokke park gelegen dat Johan Maurits van Nassau-Siegen rond 1650 liet aanleggen. Het museum bezit een aantal kerncollecties van zeer uiteenlopende aard.
 • de Moeder-Dochter-Tuin in Bedburg-Hau even 5.5 km oostelijk van Kleef ( Elisabeth Imig en dochter Silke Imig-Gerold ), in 40 jaar is daar een adembenemend mooie tuin ontstaan met alleen al meer dan 140 verschillende Rozensoorten. Met bloeiend moois van voorjaar tot in het najaar.
 • Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau , het neogotische kasteel Moyland is omgeven door een historische tuin uit het einde van de 19e eeuw. In het kasteel zijn kunstwerken uit de 19e en 20e eeuw uit de voormalige particuliere kunstcollectie van de gebroeders Van der Grinten tentoongesteld.
  Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau bij Kleef
 • En iets geheel anders : Wunderland Kalkar, de oude Kerncentrale door de Nederlandse Hennie van der Most omgebouwd tot Kernies Familiepark, 53 km en 45 min.vanuit Arnhem. Afgezien van dit Familiepark kun je er ook nog :Outdoor activiteiten
  familieplezier voor jong en oud in Wunderland Kalkar Kleverland

  • Dragsterracing
  • Klimmen
  • Abseilen
  • Kratstapelen
  • Mountainbiken
  • Boogschieten
  • Bungeerunning
  • Bullriding
  • Boottocht over de Rijn
  • Indoor activiteiten :
  • Levend tafelvoetbal
  • Sumoworstelen
  • Bowlen
  • Kegelen
  • Snooker
  • Biljart
  • Poker

   

 

Arm en rijk in Kleef, geld als water

Waar heerst Arm en rijk in Kleef, en toch geld als water
Waar kun je de economie mee versterken : met het bezit van delfstoffen bijvoorbeeld. In 1741 werd de mineraalwaterbron aan de Springenberg ontdekt. Kleef werd Bad Cleve en tevens kuuroord, het leverde op.

Nadien kwam ook andere industrie in de 18de en 19de eeuw, en in onze tijden trekt Kleef toeristen vanuit Nederland, bijvoorbeeld. Het is een land van binding, van gedeelde historie rijk en arm.
We delen de Habsburgse overheid, we delen het Huis van Oranje, we delen de Europese Unie, met bestuur, jawel, vanuit Brussel.

Emmerich aan de Rijn, deel van Kleverland in Noordrijn-Westfalen

Emmerich aan de Rijn, deel van Kleverland in Noordrijn-Westfalen en zal ontstaan zijn in de 8e eeuw na Chr. , zoals zo vaak in de historie, als nederzetting aan het water, een handelsplek. Voor zover historisch aantoonbaar verstrekt graaf Otto van Zutphen en Gelre stadsrechten, klinkt nogal Nederlands, maar dan wel onder jurisdictie van Rooms Keizer Frederik II en de Duitse koning Hendrik VII. En ook Emmerich heeft geprofiteerd van de voordelen van de Hanze organisatie zo tussen 1300 en 1570.

Rijnpromenade bij Emmerich met op de achtergrond de Rijnbrug of Rheinbrucke

Een bekende kerk is de St. Martini Münsterkirche, daterend van de 16e eeuw. Sinds 1 februari 2001 heet de stad : Emmerich am Rhein, daarvoor alleen Emmerich. Of in Nederlands : Emmerik.
zie voor de herkomst van St. Martini onze pagina over Martinus.

In de St. Martinikerk is een 11e-eeuwse crypte en een schatkamer! En naar men vertelt zou dit een door Willibrord gestichte kerk zijn, waarbij de kerktoren inclusief het kruis zo’n krappe 70 meter telt. Dat vinden ze trouwens ook hier in Kleef.

De Rheinbrücke bij Emmerich overspant 500 meter, maar heeft een totale lengte van 1228 meter en is daarmee de langste hangbrug van Duitsland. Is op afstand al zichtbaar.

Goch bezuiden Kleef in Kleverland

Goch bezuiden Kleef in Kleverland is ook al oud.
Sta je ook niet direct bij stil, maar dateert ook van zeg de 13e eeuw, in de tijd van de Graaf later Hertog van Gelre waar we Gelre soms ook tot Nederland rekenen.
Je zou kunnen stellen dat ook Goch in Kleverland in de loop van de eeuwen wisselende contacten heeft gehad, Nederlands, Duits, Spaans, Frans, en weer terug, noem het maar. In de 19e eeuw stond Goch bekend om de vlashandel.

Goch in het gebied van Kleef in Duitsland

Tijdens het congres van Wenen werd besloten dat de grens van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op 800 Rijnlandse roeden, één kanonschot, van de Maas kwam te liggen. Is dat scherp of is dat met scherp schieten, verwacht je toch niet van zo’n club van intellectuelen ? En daarom ligt de grens bij het Nederlandse Siebengewald in Noordlimburg, u begrijpt de Nederlandse naamgeving. Het nabij gelegen Kasteel Bleijenbeek is helaas een ruine, in 2000 verkocht aan Fortis Vastgoed, inmiddels ook iets aan veranderd..

Kranenburg in het gebied van Kleef in Kleverland

Kranenburg bij Kleef in Kleverland ligt niet veraf van Nederland, en dat juist is reden voor een aantal Nederlanders om er naar toe te emigreren, familie blijft dichtbij, huis soms goedkoper, soms groter, en daardoor is de bevolkingsgroei van Kranenburg in Kleverland sedert 1992 flink toegenomen.

Kranenburg in het gebied van Kleef
En ook Kranenburg werd in de 13e eeuw opgericht door de Graven van Kleef en is in het bezit van stadsrechten en een ‘wonderbaarlijk kruis’ en werd daardoor bedevaartsoord in de 14e eeuw. Toen ook werd een nieuwe burcht gebouwd met stenen vestingmuur en twee poorten.

Het Ketelbos ( Ketilawald ) of Reichswald tussen Kleef, Goch en Groesbeek

Het Het Ketelbos of beter : Reichswald is een behoorlijk groot – circa 5100 ha – bosgebied tussen Kleef, Goch en Groesbeek langs de Nederlandse grens met als hoogste heuvel de 95 meter hoge Rupenberg.
Het bos is doorsneden met rechte wegen, het Duitse deel van wat vroeger het Ketilawald was. Zie ook deze wikipedia pagina.

Daarbinnen liggen natuurterreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Forstamt Kleve en tal van andere eigenaren, dus ook hier een ruimte waarin Nederland participeert ! Goeie reden om er dus niet aan voorbij te rijden …..
Van Kleef tot Kleve, Moyland ….. zou het gewoon “MOOI LAND” betekenen, of is dat te simpel ? In ieder geval is het Kleverland te mooi om er niet naar toe te gaan.
Tenzij, andere reden, u toch meer voelt
voor de aangrenzende Achterhoek met Hamaland en Montferland, zie onze pagina daarover.

top pagina

Afstanden naar zeg maar Kleef of Kleve, gerekend vanaf:
Braamt 24 km
Doesburg 42 km
Nijmegen centrum 24 km
Cuijk 27 km
Mook 24 km
Groesbeek 20km
Emmerich 13 km
ofwel afstanden die te overzien zijn, zoals onderstaande suggesties ,


 1. vakantie huis of vakantiebungalow, camping etc in deze vakantie regio

  Vakantiehuizen in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
 2. vakantiebungalow boerderijvakantie in deze vakantie regio

  Be ne lux landen - Duitsland - Polen - Frankrijk - Spanje - Portugal -Zweden - Tsjechië - Kroatië - Oostenrijk - Hongarije - Curaçao etc.
 3. Bekijk hier de uitgebreide collectie Landal vakantie bungalows

  binnen en buiten Nederland.
 4. hotel of pension via Trivago in deze vakantie regio

  Vakantiehotels in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
~

Voor de meeste Nederland bezienswaardigheden hebben we wel een hoofd- en detailpagina’s.
Zoals dat ook geldt voor Veluwe / Gelderland detailpagina’s.

top pagina

vakantie-trips.nl over Kleef of Kleve, Moyland en Schwanenburg plus Lohengrin