Groningse Borgen route ofwel landhuizen, hofstede al dan niet met boerderij en schathuis

Borg Ekenstein nabij Appingedam Groningen

Noord Groningse Borgen route is een prachtige methode om met 102 km het noorden van Groningen te leren kennen want er is méér achter de kust van de provincie Groningen dan klei èn méér bovengronds dan gas ondergronds. Elders zou je spreken van een kastelenroute, hier zijn het – soms versterkte en omgrachte – herenhuizen, soms méér dan dat en soms is het niet meer. Ideaal met auto of motor. Daarzonder : één of meer uitzoeken. 😉 .

 

voor wie deze Noord Groningse Borgen route onderweg op papier wil volgen : zie daarvoor deze subpagina »
🙂

Wil niet zeggen dat alle plaatsen in diezelfde volgorde zouden “moeten” worden bezocht, dat maakt u zelf uit, maar het zou kunnen.
Klik hier voor : de Noord Groningse Borgenroute op kaart

Steenhuis of Borg in Groningen, zoals de borg van Baron Ripperda in het Groningse Winsum, denk aan de film gemaakt in Haarlem, waar tijdens de onenigheden met Spanje, Baron Ripperda in Haarlem samenwerkte met Kenau Simons Hasselaar. Daarom. Om die harde en soms romantische tijden van vroeger, is het interessant om te kijken hoe dat er nu uitziet, want het was hièr waar Baron Ripperda vandaan kwam.

Pieterburen niet alleen zeehonden maar ook de Borg Dijksterhuis in Groningen

Het Schathuis ofwel de boerderij met de stal voor de veestapel behorend bij de Borg Dijksterhuis of Huis ten Dijke in Pieterburen GroningenEh, nou ja, het schathuis is er nog ( wie realiseert zich dat bij een ogenschijnlijke boerderij ? ) en de gracht. Want wat wil het geval :
De borg Dijksterhuis stond tot 1903 even ten noorden van het dorp Pieterburen in de gemeente De Marne, in de 14e eeuw gebouwd als Huis ten Dijke op een zandplaat ….. ( wie bouwt er op zand ) …. buitendijks. Nou, zeerovers of piraten bijvoorbeeld en strandjutters. Net als de huidige popup-winkels : snel open, verkopen, snel dicht.

Toen kwam er een nieuwe dijk, en het huis op zand lag toch al hoger en dus beschermd, en had geen hinder van vloedgolven. Met dijk er omheen, prachtig.
Maar toch …..
De laatste eigenaar was Gerhard Alberda van Menkema en Dijksterhuis. En de Menkemaborg staat in Uithuizen, de woonstee zeg maar.. en na overlijden in 1902 werd een jaar later deze Dijksterhuis gesloopt. De Menkemaborg staat verderop. Op deze pagina dus…

Behalve het schathuis van 1857 ofwel de veestal. Die is er nòg. Is een rijksmonument. 😉

Lees over de Borg Dijksterhuis ook op deze externe webpagina.

Borg en Landgoed Verhildersum in Leens Groningen

Toeren door Groningen levert veel beelden op van grote herenboerderijen en op afstand reeksen arbeidswoningen. Sommige van die grote herenboerderijen, soms ook als borg verbouwd of erbij gebouwd, dragen een lange historie mee, en dat kleurt de vakantietijd. En soms worden ze ook creatief en recreatief heel goed “hergebruikt”. Ga maar even mee door de Marne en de maren van Noord Groningen.

Landgoed ? Zeker wel : Rondom de borg Landgoed Verhildersum ligt een 32 hectare grote Borgtuin met koetshuis, schathuis en tuinprieel.

Rondom de borg en rondom de beeldentuin liggen grachten. Het schathuis uit 1833 werd in 1972 van de eerder afgebroken Saaksumborg naar het Landgoed Verhildersum verplaatst.
Overigens : de barokke tuin is in 1968 ontworpen en is gebaseerd op de berekeningen van de gulden snede .

 

Betekenis Verhildersum

Betekenis van de naam Verhildersum wordt duidelijk wanneer we de delen ervan loskoppelen :

Landgoed Borg Verhildersum in Leens Groningen voor en achter

 1. “Ver” staat voor “vrouw, adellijke dame”
 2. Hilde of Hildert vormt de eigennaam
 3. De uitgang -um in Verhildersum staat voor “heem, heim, hem, huis”

Ofwel het huis van mevrouw Hilde, een beetje duits – achtig : Frau Hilde. Maar denk ook aan de bonte of Froulijns kamer in de Borg.
In documenten uit 1398 wordt ene Aylko Ferhildema genoemd, die dezelfde is als Aylko Onsta uit Sauwerd.
Ferhildema ? In Groningen heb je veel namen met de uitgang “ma” en Ferhilde ………… één keer raden.

Overigens is er een aparte website over de machtige vrouwen van de Verhildersum Borg .

Verhildersum is een borg, soms omringd door een gracht en nog minder vaak voorzien van schietgaten voor de verdediging, direct ten oosten van het dorp Leens in de gemeente De Marne van de Nederlandse provincie Groningen. Is nu te bezichtigen als museum.

Museumboerderij Welgelegen bij Verhildersum

Museumboerderij Welgelegen bij Verhildersum, de Familie Onsta en de Familie Tjarda van Starkenborgh

Welgelegen werd gebouwd in 1865 en is altijd meer een rentenierswoning dan een echte boerderij geweest. De museumboerderij heeft een aantal collecties over ambacht, landbouw, kostuum- en textielcollectie.

Vooraf even opfrissen:
de Strijd van de Schieringers en Vetkopers
Ofwel gewelddadige twisten in Friesland en Groningen in de late middeleeuwen en mogelijk gebaseerd op de twee kloosterordes :
de Vetkopers
die in verband worden gebracht met de kloosterorde van de norbertijnen , zogenaamde vetweiders of slachtveefokkers en oprichter de heilige Norbertus van Xanten, gekleed in een witte pij…..

De Schieringers was de aanduiding voor de ‘Schiere monniken’, de bijnaam van de cisterciënzers, schier = grijze kleur van de monnikspij en opgericht door Robert van Molesme. Zie in dit verband ook de herkomst van de naam van Schiermonnikoog.

In dat kader moet u dan dus de notities opvatten bij de genealogie rond Onno Onsta Ferhildema : Hoofdeling van Sauwerd, woonde daar op de Onstaborg. De Onsta’s waren een vooraanstaande Vetkoper familie. In 1400 werd de borg veroverd door de stad Groningen, ondanks de steun die de Onsta’s van zeerovers kregen (..)

Familie Onsta op Verhildersum

De borg Verhildersum dateert -als heerd- in eerste aanleg uit de 14e eeuw en dat ‘heerd’ is te zien als grote en mogelijk versterkte boerderij. Versterkt, met soms muren van rond de meter dik, want de tijden waren roerig. Zoals ook andere kleine kastelen begonnen zijn als steenhuis, of stenen huis met gracht.

Waarschijnlijk hebben de Onsta’s de borg Verhildersum langjarig in bezit gehouden. In een document wordt geschreven over een heropbouw van de borg na 1514 voor de som van 1200 goudstukken exclusief bouwhuis, brouwhuis, stal en brug. Nadien komen familieleden als Aepke Onsta en Eylco Onsta. Eylco Onsta vluchtte tijdens de 80-jarige oorlog naar Oost-Friesland, maar bij de boedelscheiding van Aepke werd al geregeld dat zus Hidde Onsta de borg Verhildersum kreeg. Verhildersum bestond toen uit een heerd waarop ook ‘het oude steenhuis’ was gelegen.

Familie Tjarda van Starkenborgh

Hidde en haar man Ludolf Tjarda van Starkenborgh van de Dijkumborg bij Garsthuizen, welke “niet meer in voorraad is” maar lijkt op de Boukumborg te Leermens.

gingen vervolgens op de Verhildersum borg wonen. Dit vormt de start van een lange periode van bewoning door de familie Tjarda van Starkenborgh op Verhildersum.

Ook de familie Van Starkenborgh die we terugzien op Schiermonnikoog.

Zoon Lambert van Starkenborgh verging het heel wat beter, de Dagobert Duck van de familie en verzamelde veel kapitaal en kapitaal bezit, waarmee de Verhildersum een van de belangrijkste borgen uit De Marne werd.
Maar ja, dan komt vererving en verdeling en opnieuw vererving en verdeling en uiteindelijk resteert niet veel meer dan een mooi verhaal. Een soort perpetuum mobile in de wereld.

Een heikel punt rond Tjarda van Starkenborgh : waar komt die nu weer vandaan ?
1. en het meest voor hand liggend » in Rinsumageest, gemeente Dantumadeel en dat is ca 9 km ten zuidwesten van het Friese Dokkum, heeft de burgt/borg/stins Tjaarda ( Thiarda, Tjarda ) State gestaan.
En vlakbij, in Sybrandahuis de stins Sterkenburg.

Samengevoegd : Tjaarda van Sterkenburg, of Tjarda van Starkenborgh.
En zeer waarschijnlijk nièt : het kasteel Sterkenburg bij Langbroek op de Gelderse Heuvelrug.
De hier bedoelde familie Tjaarda is deels naar de Groninger Ommelanden vertrokken.

Er zijn ook nog enkele Tjaarda’s in Friesland gebleven, zo was er rond 1900 een Willem Tjaarda, die in Oranjewoud de visie had en uitvoerde om daar de Belvedere op te richten, met speeltuin, met Tjaarda’s Bos, en de uitspanning Heidewoud, wat in onze tijd heeft geleid tot een behoorlijk groot Hotel Restaurant, andere eigenaar, dat wel.

We zien de Verhildersum borg aan de Wierde 40 in Leens.

de Asingaborg in Ulrum, gemeente De Marne in het Noorden van Groningen

De Asingaborg was een borg in Ulrum gebouwd rond de 15e eeuw, maar helaas in 1809 gesloopt net als de Dijkumborg.
We komen op de Asingaborg de volgende families tegen : Asinga, Hillebrandes, Lewens, Lewe en Von Inn- und Kniphausen.

Er zijn documenten die het bestaan van de Asingaborg aangeven, daterend van 1426 en zou toen al enige ouderdom bezitten.

De laatste familie, de Von Inn- und Kniphausen familie komen we ook weer tegen bij de Nienoord in Leek, zuid west Groningen.

Wat rest van de Asingaborg in Ulrum is een geëgaliseerd terrein, waar nog vaag de plaats van de binnengracht is te herkennen.
Het terrein is geheel geëgaliseerd. Aan een laagte is nog de plaats van de binnengracht te zien.
Méér over de Asingaborg, rest ons slechts het digitale papier.

Ezinge biedt ook plaats aan de Allersmaborg

Ezinge is het hoofddorp van het voormalige schiereiland Middag. In de 8e eeuw n.Chr. ontstond de Lauwerszee door zware zee vloeden. Sindsdien was Middag een schiereiland in de monding van de rivier de Hunze en tegenwoordig Reitdiep. Middag is een verbastering van Mid-oog waar oog staat voor eiland. Samen met een ander eiland in de monding van de Hunze, het Humsterland (hoofdplaats Oldehove) vormt Middag het Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Bewoners van de Allersmaborg in Ezinge in vogelvlucht

De Allersmaborg in Ezinge , dat gaat dan om de Allersma – familie die vanaf begin 15e eeuw (wellicht reeds in de 14e eeuw de heerd (boerenplaats) bewoont.

Reneke Busch – en al heel oude banden met de Universiteit van Groningen
de Allersmaborg in Ezinge tussen Aduard en Leensfa Switters en Terpstra die de borg wil afbreken, Jan Willem Bolt, notaris Mr. Hendrik van Veen notaris, Olvert de Boer, landbouwer te Garnwerd, Gemeente Ezinge koopt in 1946 voor een bedrag van 12.000 gulden de borg van de familie De Boer.
Staatsbosbeheer koopt in 1970 voor het symbolische bedrag van 1 gulden ( ! ) de borg van de gemeente Ezinge.

De Provincie Groningen krijgt de gebouwen in erfpacht.
De RUG (Rijksuniversiteit Groningen) heeft per 1 mei 2005 voor de duur van dertig jaar de borg in erfpacht gekregen, waarbij het beheer is overgedragen aan de Stichting Allersmaborg en qua exploitatie is vanaf januari 2011 Hampshire Hotels Groningen de beheerder en dat laatste leidt ertoe dat de borg nu gebruikt kan worden als trouwlocatie, voor feesten en partijen, zakelijke bijeenkomsten.
En zo eindigt deze Allersmaborg toch keurig … op passend nivo 😉
En wel aan de Allersmaweg 64 te 9891 TD Ezinge.

Piloersemaborg of Hamsterborg in Den Ham Groningen

Piloersemaborg of Hamsterborg in Den Ham Groningen
De Piloersemaborg of Hamsterborg is een borg gelegen in het dorp Den Ham, Zuidhorn.
De herkomst van de naam Piloersemaborg is onbekend.

In 1448 wordt echter wel een zekere Lubbe Pylosum genoemd zonder precieze woonplaats en in 1455 ene Datho Pijloetsem, waarvan vaststaat dat hij nabij Den Ham woonde. Nadien heeft ook een jonkerfamilie De Mepsche er gewoond.

Bij testament werd de borg overgedragen aan de Wierenga van Hamsterborg Stichting, wat geleid heeft tot een grondige restauratie, en wordt de borg als Hotel Restaurant gevoerd door het echtpaar Dick en Hilda Soek, waar de heer Dick Soek kok is bij het ster-restaurant Het Schathuis bij de borg Verhildersum.
De borg is alleen te bezichtigen voor gasten. Rondom de borg kan vrij worden gewandeld.

De Borg Ewsum in of bij Middelstum

Ewsum ( Ewes ‘heim’ ) of De Oort is een voormalige borg uit 1371 bij Middelstum in Groningen, waar enkel nog de geschutskoepel ( een hot item uit de tijd van de Schieringers en Vetkopers )uit 1472 en een van de schathuizen van over is. De borg wordt wel gezien als het stamslot van de familie Van Ewsum, nazaat Wigbold liet later de borg Nienoord bij Leek bouwen. Geheel in Groningse stijl werd de familie naam ook wel : Ewesma.
de resterende watertoren en ingetekend adhv pentekening de borg Ewsum te Middelstum

Ook de familie Lewe heeft hier lange tijd gewoond.
Moet een borg met invloedrijke bewoners zijn geweest en dan is het jammer dat er zo weinig van over is, dan een weliswaar grote boerderij, mooie trouwlocatie en een geschutstoren.

In Middelstum staat nu nog een herenhuis met de naam Mentheda, maar daar moet in vroeger tijden de Borg Mentheda hebben gestaan. Helaas is de borg Mentheda van Middelstum verloren gegaan. Niettemin, één van de bewoners: Barthout Entens van Mentheda is nogal actief geweest als Geuzen-aanvoerder onder meer in Zeeland, Walcheren en het Kasteel Westhove bij Oostkapelle (website niet meer aanwezig anno 2020 ).

De Menkemaborg is een kasteelmuseum, gelegen te Uithuizen

De Menkemaborg dateert uit de 14de eeuw als ‘steenhuis’, dat in de loop der tijd vergroot is. Over de familie Menkema is weinig bekend. Ook de familie Clant ( een befaamde familie in Groningen ) heeft hier gewoond en met name van belang :
De Menkemaborg van Uithuizen in Groningen

In 1682 koopt Mello Alberda het landgoed , hij en zijn nazaten hebben veel aan het huis Menkemaborg aangepast. De familie Alberda bewoonde de Menkemaborg als buitenhuis tot het overlijden in 1902 van de laatste bewoner, Gerhard Alberda van Menkema en Dijksterhuis. Nadien geschonken aan het Groninger Museum, opengesteld voor bezoekers en tegenwoordig ondergebracht in de Stichting Museum Menkemaborg voor beheer en exploitatie.
Een borg om zeker te bezoeken.

Het schathuis van de Menkemaborg

De naam schathuis is afkomstig van het Friese woord ‘skat’ of ‘sket’, dat vee betekent en dus feitelijk een bijbehorende boerderij is.

De Breedenborg in Breede bij Warffum

De Breedenborg in Breede bij WarffumDe Breedenborg is een borg in het dorpje Breede bij Warffum in noord Groningen laat zien hoe nauw de connecties destijds waren tussen Nederlandse en Duitse contreien :
In 1587 werd door Johan Braemsche, zoon van de rijke Oostfriese burgemeester en drost van Emden een stuk grond bij Breede gekocht voor de bouw van een borg. Reden : hij was eerder tijdens een conflict tussen de graaf van Oost-Friesland en de stad Emden gevlucht naar De Ommelanden, waar hij zonder problemen werd opgenomen in de Ommelander adel. Geen inburgeringscursus voor nodig.

Uiteindelijk werd het in 1628 een stamslot met hoven, grachten, singels en 83 jukken land (ruim 40 ha).
Naderhand hebben hier ook de families Unico Allard Alberda van Menkema en Evert Joost Lewe van Aduard gewoond.
In 1963 kwam de borg in het bezit van de gemeente Warffum, maar met een grote brand en verder weinig concrete plannen zag de gemeente het kennelijk niet meer zitten en droeg de Breedenborg over aan de eigenaar van Beheer Koop Tjuchem bv te Groningen, doel : exclusief conferentieoord voor de werkmaatschappijen.

De Rensumaborg in Uithuizermeeden

De Rensumaborg in Uithuizermeeden in Noord GroningenDe Rensumaborg is een borg in Uithuizermeeden, wat nog iets noordelijker hoewel aaneen gebouwd ligt dan Uithuizen. De Rensumaborg wordt al vermeld sedert 1500 en in 1695 kwam de borg in het bezit van de familie Alberda van Menkema. Na tijden van ‘verval’ is sedert 1996 de Rensuma Boon Stichting eigenaresse en is het landgoed in oude staat hersteld.
De borg is niet te bezichtigen, maar het terrein is wel toegankelijk voor publiek.

De Alberdaheerd op ‘t Zand boven Loppersum in Groningen

De Alberdaheerd is een monumentale boerderij, gelegen op het voormalige ( sedert medio 18e eeuw verdwenen – ) borg Alberda ten zuidoosten van ‘t Zandt in de Nederlandse provincie Groningen. Als bewoners van de borg worden nog wel Roelof Steenhuis genoemd, maar het was de Alberdaheerd toen de familie Cleveringa genoemd werd als eigenaars van de heerd.

Alberda , een adellijk geslacht uit de Groninger Ommelanden. En dan komen we gelijk op het verschil tussen een steenhuis en een borg, doorgaans werd de titel ‘borg’ gegeven wanneer de eigenaren behoorden tot de adel.

De stamreeks van Alberda begint met Bunno Alberda, rond 1443 hoofdeling op de Alberdaheerd bij ‘t Zandt. Andere familie-takken verbleven op de borg Ekenstein, de Menkemaborg, de Rensumaborg en voegden de naam van de borg als naam toe aan de naam Alberda, heel handig om na te gaan wie waar thuis hoort. Dus niet. Het loopt nog wel eens door elkaar, al blijft het dus de naam en de familie Alberda.

Leden van de familie Alberda worden in de Nederlandse adel erkend als edele van Friesland dan wel benoemd in de ridderschap van Groningen. Uit hoofde daarvan kregen ze het predicaat jonkheer/jonkvrouw . Naderhand de titel baron, die ingeval van een kinderloos huwelijk eindigde.

 

Tichelborg Rusthoven bij Wirdum

tichelborg Rusthoven bij Wirdum nabij Loppersum in Noord Oost Groningen, regio DelfzijlTichelborg Rusthoven bij Wirdum dateert van 1686 of mogelijk al eerder, gebouwd in opdracht van Johan Eeck, destijds burgermeester van de stad Groningen. Vele families zijn gevolgd, zoals bijvoorbeeld de familie Aldringa.
Tichelborg, omdat de borg met bepaalde bakstenen, tichels, is gebouwd waar de tijd qua handel rijp voor was ( zie ook de fabriek ). Een verkopend model , zeg maar. We praten dan over de familie Sissingh en begin 19e eeuw.
Eind vorige eeuw is de Borg verkocht aan de Groninger Borgen Stichting.

Borg Vliethoven bij Amsweer Tuikwerd regio Delfzijl

Borg Vliethoven bij Amsweer Tuikwerd regio DelfzijlAmsweer is een gehucht op een kleine wierde ook wel terp = verhoging, in de gemeente Delfzijl, net ten zuiden van het Eemskanaal en is al bekend sedert 1448. Cira 2 kilometer noordelijk van Amsweer staat de buitenplaats Vliethoven, bereikbaar via Opwierde.
Borg Vliethoven bij Amsweer Tuikwerd is analoog aan Rusthoven een zogenaamde tichelborg aan het Damsterdiep.

De naam Vliethoven komt voor het eerst voor in 1772 al is het vermoeden dat de Vliethoven een lusthof kan zijn geweest van een andere borg, de Gommelborg oostelijk van Amsweer.
Op het terrein van Vliethoven staat tegenwoordig een geriatrisch verpleeghuis met dezelfde naam.
Het landhuis, de tuin en enkele tuinelementen zijn sinds 2005 een rijksmonument.

borg Scheltkema-Nijenstein te Zandeweer

Borg Scheltkema-Nijenstein was een borg in Zandeweer van rond de 15de eeuw en herbouwd in 1633 maar helaas in 1811 gesloopt. Ondermeer de families Scheltkema, Broersma, Clant, Alberda en Lewe hebben hier gewoond.

Locatie van de borg Scheltkema-Nijenstein is in de bocht van de oude weg van Zandeweer naar Zevenhuizen.

Edzard Jacob Clant van Nijenstein (Bremen, 1584 – Zandeweer, 1648) was een Groningse landjonker en hoofdeling tot Nyenstein op Zandeweer, of zoals destijds : Sandeweer.
Edzard Jacob Clant stamt af van Egbert Clant en Gratia Rengers, beide families worden her en der genoemd, ook in Friesland. Heeft gestudeerd in Bremen, Groningen en Franeker (!).
Namens de Ommelanden was hij in 1618 en 1619 lid van de Staten-Generaal, politiek commissaris aan de Synode van Dordrecht, medeoprichter van de West-Indische Compagnie en gedurende twintig jaar directeur van deze compagnie.

Hij heeft de Scheltkema borg gekocht, de historie voordien is onbekend.
In 1616 trouwde hij met Susanna van Eewse ( Middelstum ? ) en in 1629 met Bauwina Coenders van Helpen.

Ripperda borgen in Farmsum, Oosterwijtwerd, Winsum

Al in 1474 werd Unico II Ripperda door keizer Frederik III van het Heilige Roomse Rijk als rijksonmiddellijke hoofdeling en vrijheer met tol- en muntrecht erkend, waarmee Unico en zijn nakomelingengen tot rijksbaron werden verheven.


 

Huis te Oosterwijtwerd in beeld

Op 3 september 1676 werd dit “Reichsfreiherrendiplom” door keizer Leopold I voor het hele geslacht Ripperda bevestigd.
Het geslacht Ripperda telt meerdere telgen die een voorname rol hebben gespeeld in de Nederlandse en Europese geschiedenis, zoals Wigbolt Ripperda uit de Winsumer hoofdtak, die als Gouverneur van Haarlem die stad heldhaftig tegen de Spanjaarden verdedigde. Maar via de vrouwelijke lijn zijn er afstammelingen (bron wikipedia), zoals Koningin Margarethe II van Denemarken; koning Carl XVI Gustaf van Zweden; Koning Willem-Alexander der Nederlanden (?); en de vorsten zu Inn- & Knyphausen. ( zie ook Leek-Nienoord)
3 borgen :
1 – Borg Huis te Farmsum, een schets van de niet meer bestaande borg Huis te Farmsum, waar de Ripperda familie heeft gewoond, overigens ook de families Rengers en Van Weivelde nadien.

2 – Eveneens tekeningen en info rondom borg te Oosterwijtwerd en Wijtwerder heerd : de borg te Oosterwijtwerd en Wijtwerder heerd, waar de fam. Ripperda ook heeft gezeteld. Lees verder op deze webpagina.

3 -Van het Huis te Winsum is slechts een pentekening in de beeldbank van Groningen, echtheid onduidelijk.
Een schamele troost voor wat de film aan romantiek weergeeft.Kortom, een Verhildersum Borg, de niet meer bestaande Asingaborg in Ulrum, de verdwenen borg van Pieterburen, de Allersmaborg in Ezinge , de Menkemaborg en Rensumaborg, de Alberdaheerd, en de diverse andere te bezichtigen plaatsen in dit gebied, vraagt om een passende overnachting etc aan het begin van de route:
bijvoorbeeld :
vakantiehuis vakantiepark Suyderoogh aan de Groningse kant van het Lauwersmeer of vakantiepark Esonstad aan de Friese kant van het Lauwersmeer en het vakantiepark bij het Schildmeer beneden Appingedam, treft u in onderstaand overzicht bij de “bungalows” aan.

Zoals ook de hotels :

de Oude Smidse in Westernieland

of het Best Western Hotel Aduard en landhuis hotel Ekenstein bij Appingedam en méér, bij de genoemde hoteloverzichten hier onder.


 1. vakantie huis of vakantiebungalow, camping etc in deze vakantie regio

  Vakantiehuizen in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
 2. vakantiebungalow boerderijvakantie in deze vakantie regio

  Be ne lux landen - Duitsland - Polen - Frankrijk - Spanje - Portugal -Zweden - Tsjechië - Kroatië - Oostenrijk - Hongarije - Curaçao etc.
 3. Bekijk hier de uitgebreide collectie Landal vakantie bungalows

  binnen en buiten Nederland.
 4. hotel of pension via Trivago in deze vakantie regio

  Vakantiehotels in vele modellen, organisaties, prijsklasses.
~

Zie ook onze pagina’s met méér informatie:

Zie ook deze pagina over de borg Ekenstein bij Appingedam

Vakantiehuis vakantiepark aan het Schildmeer onder Appingedam

Bivakkeren aan de Groningse Kust :

bijvoorbeeld

[1]

pagina Hotel Waddenweelde in Pieterburen tussen de zeehonden en de waddenzee

[2]

pagina Hotel de Oude Smidse in Westernieland

Of heeft u nog geen genoeg kunnen krijgen van Groningse Borgen ? Provincie Groningen heeft er nog een paar aan de zuid-west zijde :

de pagina over de borgen Vennebroek , de Braak en Lemferdinge in de regio Paterswolde waar het Paterswolder meer deels in Groningen, grenst aan Drenthe.


terug naar de hoofdpagina over Groningen


top pagina